Angelica archangelica

Algemeen

Er komen minstens 20 soorten Schermbloemige in het wild voor in Nederland. Er vallen natuurlijk veel meer planten onder deze familie. Sommige soorten zijn Schermbloemige maar zien er heel anders uit. Sommige zijn echt zeldzaam. Op deze lijst staan alleen de vergelijkbare "witte" schermbloemige: 

Verklaring Wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Angelica archangelica L.

Angelica is Latijn en betekent "behorende tot een engel". Archangelica is ook Latijn en betekent "aardsengel".

Een verhaal uit de 17de eeuw is dat tijdens een pestepidemie kreeg een vroom man een visioen. Hij zag een engel (Rafaël), die hem de plant bracht en hem zei dat dit het geneesmiddel was tegen deze vreselijke ziekte. Sinds dien heet deze plant Engelwortel.

In 1554 beschreef Rembert Dodoens deze plant als Angelica (Engelwortel) dus dit verhaal klopt. Hij beschreef Engelwortel als geneeskrachtig. Hij schrijft "deze wortel opent, ontdoet, maekt dun, verteerd, doet sweeten, wedersteat alderhande vergift, ende gheneest alle pestige ende besmettelijcke siekten, alsmede in tijts ghebruyckt".

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. Dit staat voor Carl Linnaeus. In 1753 beschreef hij Angelica archangelica in de publicatie Species Plantarum.

      

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

 • Frysk: Grutte ingelwoartel
 • English: Garden Angelica
 • Français: Herbe aux anges
 • Deutsch: Brustwurz
 • Espanõl: hierba del Epiritu Santo
 • Italiano: Angelica arcangelica
 • Svenska: Fjällkvanne
 • Norsk: Fjellkvann
 • Dansk: Kvann

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Garden Angelica. Deze naam, "tuin Angelica", geeft aan dat de plant niet inheems is en honderden jaren geleden is ingevoerd vanwege medicinale en culinaire eigenschappen en dus vaak terug te vinden is in klooster/heem tuinen.

Voor de verspreiding van Grote engelwortel  in Engeland zie deze kaart.

Er zijn drie Franse namen voor deze plant:

 1. Angélique vraie. Dit betekent "echte angelica". Het is ter onderscheid. De andere bekende Angelica is Gewone engelwortel (Angelica sylvestris) die in Frankrijk Angélique des bois heet.
 2. Archangélique des rivages. Dit betekent "Archangelica van de oevers". Het is een combinatie van het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam en het woord Oevers. Dit geeft aan dat deze plant t.o.v. de andere Engelwortel in een vochtigere omgeving voor komt.
 3. Herbe aux anges. Dit betekent "kruid van de engelen. Een kleine variatie op de Nederlandse naam.

De Duitse naam is Arznei-Engelwurz. Dit betekent "geneeskrachtige Engelwortel". Dit geeft, net als de Engelse naam, aan dat deze plant vroeger veelvuldig werdt gekweekt vanwege de medicinale eigenschappen.

De Spaanse naam is mij onbekend.

De Italiaanse naam is Angelica arcangelica. Deze is gelijk aan de wetenschappelijke naam.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse, Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk naam is Kvan/Fjällkvanne/Fjellkvann.

Kvan komt uit het Noorse hvönn. Kvan is een Noordse plant die sinds de Vikingtijd als geneeskrachtig kruid wordt gebruikt om de spijsvertering te stimuleren en als verkwikkende stof. Volgens de tekst van de hier genoemde Wikipedia tekst wordt de plant al van oudsher gebruikt voor allerhande toepassingingen. De plant is vanouds beroemd om zijn geneeskrachtige eigenschappen en wordt plaatselijk nog gekweekt van Midden-Duitsland tot in Toerkestan (zie: toepassingen van Angelica). Uit de zaden en de wortels wordt een zoetgeurende olie geperst, angelica-olie, die wordt gebruikt in de cosmetische industrie, in likeurstokerijen en bakkerijen. Zelfs de stengels en bladstelen worden om hun zoete, geurige smaak gekonfijt. De plant wordt ook gebruikt als toekruid.

Voor de verspreiding van Grote engelwortel in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde, iets open plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselarme tot voedselrijke, vaak zwak zure, niet brakke grond (zand, leem, zavel, veen, löss, mergel en rivierklei).

Groeiplaats
Grasland (verruigd, nat grasland en hooiland), bermen, bossen (beekbegeleidende loofbossen en grienden), bosranden, kapvlakten, waterkanten, moerassen (rietland), ruigten (natte ruigten, o.a. op oeverwallen) en langs spoorwegen.

Verspreiding

Nederland
Algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen, maar vrij zeldzaam in de Polders en in de Duinen.

Wallonië
Zeer algemeen.

Wereld
Vrijwel heel Europa en West- en Midden-Azië.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Angelica archangelica

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's