Antennaria dioica 210506


Algemeen

Al vanaf ver kan je zien of de plant mannelijk of vrouwelijk is. De mannetje zijn wit (nee niet blauw dus!!) en de vrouwtje roze. Bovengenoemde foto (bron Wikimedia) is dus een vrouwelijke bloem. Op één plant staan alleen maar bloemen met de mannelijke stuifmeelkorrels en op andere planten staan vrouwelijke bloemen. En dat is het probleem bij deze plant. Als dus op een locatie een van beide er niet meer is, komen er geen nakomelingen meer. Het is dus gemakkelijk te zien welk geslacht de laatste twee populaties in Nederland zijn van deze plant in Nederland. Men probeert dit op te lossen door deze twee populaties kruislings te bestuiven. Het is dus ook niet verassend dat het Rozenkransje te boek staat als een Zeer zeldzame soort en op de Rode lijst terug te vinden is als Ernstig bedreigd. Vroeger kwam de soort met honderden populaties voor maar sinds 1950 is het Rozenkransje met 75 % tot 100 % achteruitgegaan. Deze plant is de enige Antennaria-soort die in het wild voor komt in Nederland. Rozenkransje bloeit alleen in Mei en Juni.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Antennaria komt van Antenna (Latijn) en betekent "voelspriet" (van insecten). Dit naar aanleiding van de knotsvormige verdikte haren van de mannelijke bloemen, die op een antenne lijken.

Dioica is de Latijnse benaming voor tweehuizig vanwege het gescheiden voorkomen van de mannelijke en vrouwelijke bloemen.

Namen in andere talen

  • English: Mountain Everlasting
  • Français: Pied-de-chat
  • Deutsch: Katzenpfötchen
  • Espanõl:
  • Italiano: Sampiterno di montagna
  • Svenska: Kattfot
  • Norsk: Kattfot
  • Dansk: Kattefod

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Mountain Everlasting. Dit betekent "berg eeuwig durend". Met Berg wil men zeggen dat de plant van origine uit een bergachtig gebied voorkomt. Hij doet het ook erg als goed als cultuurvariant in een rotstuin. Mede omdat Rozenkransje prima water kan vasthouden. Deze eigenschap komt terug bij het woord Eeuwig durend. Hiermee wordt bedoeld dat de plant het prima doet als droogbloem. De kleuren en geuren blijven prima behouden.

Voor de verspreiding van Antennaria dioica in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Pied-de-chat. Aangezien deze plant viltig behaard is kreeg zij vroeger de naam Kattenpootje. Deze oude benaming zie je terug in heel veel buitenlandse namen, zoals deze en de volgende, voor Antennaria dioica.

De Duitse naam is Katzenpfötchen

De Zweedse, Noorse en Deense naam zijn (nagenoeg) gelijk, Kattfot/Kattfot/Kattefod.

Voor de verspreiding van Antennaria dioica in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige of zelden licht beschaduwde plaatsen op droge, matig voedselarme, niet bemeste, zwak zure, vaak licht betreden of begraasde grond (zand, lemig zand en leem).

Groeiplaats
Zeeduinen (grazige plaatsen), heide (grazige plaatsen), grasland (laagblijvend grasland), ijl kruipwilgstruwelen en vrij open plekken met veel korstmossen.

Verspreiding

Nederland
Zeer zeldzaam in de duinen, in Drenthe, Zuidoost-Fryslân, Overijssel, Gelderland en Zuid-Limburg.

Vlaanderen
Na de Tweede Wereldoorlog verdwenen uit Vlaanderen.

Wallonië
Zeer zeldzaam. Waarschijnlijk nog maar op drie plaatsen.

Wereld
Koude en koel-gematigde streken in Europa en Azië.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Antennaria dioica

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten