Aquilegia vulgaris

Algemeen

Op de foto ziet u een ingezaaid heemtuin exemplaar en dit zegt iets over het voorkomen van de Wilde akelei.  Hij komt in het wild helemaal niet zo vaak voor. Vandaar dat de plant ook te boek staat als een zeldzame soort. Dit verklaart ook de vele gele stippen op het Floron verspreidingskaartje. Vaak is het een gecultiveerd (tuin) variant die men voor het eerst ziet. De tuinvariant heeft in diverse kleuren en grootte. Er bestaan wel 120 cultuurvariëteiten naast die ene wilde variant!!!. De Wilde akelei bloeit in Mei en Juni.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Aquilegia komt van het Latijnse Aquila dat "adelaar" betekent. De typerende sporen van de kroonbladen hebben enige gelijkenis met de klauwen van deze roofvogel.

Vulgaris (latijn) betekent gewoon. De plant komt/kwam veel voor.

Namen in andere talen

  • English: Columbine
  • Français: Ancolie commune
  • Deutsch: Gewöhnliche Akelei
  • Espanõl: aguileña
  • Italiano: Aquilegia vulgaris
  • Svenska: Akleja
  • Norsk: Akeleie
  • Dansk: Almindelig Akeleje

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Columbine. Deze naam komt van het Latijnse Columba dat "duif" betekent. Dit omdat er een gelijkenis is van de bloem en vijf bijeen gekropen duiven. In tegen stelling tot andere landen waar de vorm van de kroonbladeren juist wordt vergeleken met de klauwen en snavel van een roofvogel.

Voor de verspreiding van Aquilegia vulgaris in Engeland zie deze kaart

De Franse naam is Ancolie commune. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Gewöhnliche Akelei. Dit is de Duitse vertaling van de Nederlandse naam. Alleen voor het woordtje Wilde gebruiken ze in Duitsland Gewoon.

De Italiaanse naam is Aquilegia vulgaris. Deze plant komt niet voor in Italië en heeft geen Italiaanse naam.

De Zweedse, Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Akleja/Akeleie/Almindelig Akeleje, Akelei/Akelei/Gewone akelei.

Voor de verspreiding van Aquilegia vulgaris in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Half beschaduwde plaatsen op vrij voedselarme tot matig voedselrijke, vochtige, kalkrijke, humeuze grond (mergel, zand, leem en zavel).

Groeiplaats
Bossen (lichte plekken in loofbossen, kalkrijke bossen en bij buitenplaatsen), bosranden, kreupelhout, struwelen, plantsoenen, grasland (beschaduwde plaatsen), bermen (beschaduwde plaatsen), zeeduinen, langs spoorwegen, steile kalkhellingen en waterkanten (beek- en rivieroeverwallen).

Verspreiding

Nederland
Oorspronkelijk zeer zeldzaam in Zuid-Limburg en vroeger ook in het oosten van Gelderland. Elders verwilderd en plaatselijk ingeburgerd, o.a. bij buitenplaatsen en in de duinen.

Vlaanderen
Niet in Vlaanderen.

Wallonië
Vrij zeldzaam in het Maasgebied en in de Ardennen.

Wereld
In Noordwest-Afrika en Zuid-, Midden- en Oost-Europa. Noordwestelijk tot in Nederland, België en Engeland. In Noordwest-Europa alleen als een verwilderde plant.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Aquilegia vulgaris

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten