Arctium tomentosum Seittitakiainen 3255 C


Algemeen

De kans dat je deze plant verward met een andere Klis of Distel is niet zo groot. Er zijn maar twee andere veel voorkomende Klitten, de Grote klit (Arctium lappa) en de Kleine klit (Arctium minus). Deze twee hebben duidelijk niet de spinnenwebachtige wollige bloemhoofdjes. En een Distel heeft meestal een stekelachtig blad en de bladeren van de Klitsoorten zijn gaafrandig. Het is een zeldzame plant alhoewel de status op de Rode lijst niet bedreigd is. Waarom er een grote bloei concentratie is in noord-oost Groningen (zie verspreidingskaartje) is mij niet bekend. Hij bloeit in Juli, Augustus en September.

Er komen in Nederland maar 3 soorten Klit (Arctium) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Wetenschappelijke naam

Arctium komt van Arcteilon (Grieks) en betekent "klissoorten". Deze twee zijn weer afgeleid van Arctos (Grieks) en betekent "beer". Dit vanwege de ruwe bladeren en de stekelige bloemhoofdjes die gelijken op de borstelige ruwe berenhuid. Al In 1608 schreef Dodonaeus al: Dit cruydt is in Griex genoemt gheweest Arction omdat de Clissen oft stekende bollekens gelycken de rouwe ende lokachtige hoofden van Beeren.

Tomentosum komt van Tomentum (Latijn) en betekent "vulling (van bijv. een kussen met wol)". Dit duidt op de spinnenwebachtige beharing van de bloemhoofdjes.

Namen in andere talen

  • English: Woolly burdock, Woolly burrdock
  • Français: Bardane tomenteuse
  • Deutsch: Filzige Klette
  • Espanõl:
  • Italiano: Bardana lanuta
  • Svenska: Ullkardborre
  • Norsk:Ullborre
  • Dansk: Filtet Burre

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Woolly burdock. Woolly betekent "wollige". Burdock betekent "klit".

Voor de verspreiding van Arctium tomentosum in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Bardane tomenteuse. Bardane betekent "klit". Tomenteuse is het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Filzige Klette. Filzige betekent "viltachtige". Klette betekent "klit".

De Italiaanse naam is Bardana lanuta. Bardana  betekent netzoals de Franse naam betekent dit "klit". Lunata betekent "wollig" betekent. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Ullkardborre. Dit woord bestaat uit twee delen. Ull betekent "wol". Kardborre komt van kardborrband wat "klittenband betekent.

Voor de verspreiding van Donzige klit in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Ullborre. Dit woord bestaat ook uit twee delen. Ull komt van Ullen wat "wollen" betekent. Boore komt van Borrelås dat "klittenband" betekent.

De Deense naam is Filtet Burre. Filtet betekent "vilt" en Burre betekent "klit".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op vochtige, voedselrijke, met name stikstofrijke, kalkrijke en humusrijke kleigrond.

Groeiplaats
Bermen, omgewerkte grond, humeuze ruigten, bosranden, heggen, struwelen, waterkanten (langs rivieren), ruigten, ruderale plaatsen, boerenerven en bij toegangsdammen van bouwland.

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in het oosten van Groningen en in het Gelderse rivierengebied. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam in het Brabants district en in het Maasgebied.

Wallonië
Zeldzaam tot zeer zeldzaam in het Maasgebied en in de zuidelijke Ardennen.

Wereld
West- en Midden-Azië en Midden- en Oost-Europa, westelijk tot in Nederland en België. Ingeburgerd op verspreide plaatsen elders op het noordelijk halfrond.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Arctium tomentosum

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten