Barbarea vulgaris 002


Algemeen

Als ik de verhalen op internet lees en de buitenlandse namen van deze plant zie is het Gewoon barbarakruid een echte tuinplant die goed eetbaar is. Hij verspreidt zich erg makkelijk in het wild en is niet makkelijk te determineren  als Kruisbloemige (Cruciferae of Brassicaceae: beide namen zijn toegestaan). Er zijn alleen al drie soorten Barbarakruid. Deze, Bitterbarbarkruid (Barbarea intermedia) en Stijf barbarakruid (Barbarea stricta) die op elkaar lijken, en dan zijn er nog vele andere gele Kruisbloemige. Dus de flora moet dit keer echt mee!

Er komen minstens 4 soorten Barbarakruid (Barbarea) in het wild voor in Nederland:

 • Bitter bararakruid (Barbarea intermedia) - vrij zeldzaam
 • Gewoon barbarakruid (Barbarea vulgaris) - algemeen
 • Stijf barbarakruid (Stijf barbarakruid) - algemeen
 • Vroeg barbarakruid (Barbarea verna) - zeldzaam/verwilderde tuinplant

Verklaring Wetenschappelijke naam

De Latijnse naamsverklaring is dezelfde als de Nederlandse naamsverklaring namelijk: De naam dateert uit de vroege middeleeuwen. Toen werden planten ,die in de oudheid niet werden beschreven, soms naar heiligen vernoemd. In dit geval "herba sanctea barbarea". De heilige Barbarea(ongeveer 300 jaar na Chr.).

Vulgaris (latijn) betekent "alledaags". De plant komt/kwam veel voor.

Namen in andere talen

 • English: Common winter-cres, Garden yellow rocket
 • Français: Barbarée commune
 • Deutsch: Echtes-Barbarakraut
 • Espanõl: Hierba de Santa Bárbara
 • Italiano: Erba di Santa Barbara comune
 • Svenska: Sommargyllen
 • Norsk: Vinterkarse
 • Dansk: Almindelig Vinterkarse

Verklaring Buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen:

  1. Common winter-cress: Dit betekent "gewoon winter-kruid". Gewoon is een beetje algemene naam. Er zijn wel 22 soorten in deze familie. Winter komt omdat het een van de eerste kruisbloemige is die bloeit na de winter, in April al en s'winters zijn de bladeren al goed herkenbaar en werden/worden gebruikt in een groene salade. Cress is ongeveer de Engelse benaming voor "kruid". Gek genoeg ben ik nooit deze naam tegengekomen dus de echte verklaring blijft nog even achterwege.

Voor de verspreiding van Barbarea vulgaris in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Barbarée commune. Dit betekent eigenlijk "algemeen Barbera (kruid)", min of meer het zelfde als de Nederlandse naam.

De Duitse naam is Echtes-Barbarakraut. Dit betekent "gewoon Barberakruid".

De Italiaanse naam is L'erba di santa Barbara comune. Dit betekent "het gewone kruid van de heilige sint Barbara". De Heilige sint Barbara wordt bij de volledige Nederlandse naam uitgelegd. Omdat er in Italië nogal wat ondersoorten zijn heet deze plant Gewoon. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Sommargyllen. Dit betekent "zomergoud", natuurlijk vanwege de goudgele kleur.

Voor de verspreiding van Gewoon barbarakruid in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is  Vinterkarse. Eigenlijk is dit de Zweedse benaming voor de eerste Engelse naam, Winter-cress.

De Deense naam is Almindelig Vinterkarse. Ook dit betekent "winter-cress", alleen hier staat het woordje "algemeen" er voor.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, grazige grond (zand, leem, zavel, klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Bermen, waterkanten (o.a. droogvallen grindbanken langs de Maas), rivierdijken, kanaaldijken, heggen, ruderale plaatsen, ruigten, zeeduinen, grasland en langs spoorwegen.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in het rivierengebied. Elders vrij zeldzaam, maar zeldzaam in het noorden en zeer zeldzaam op de Waddeneilanden.

Vlaanderen
Vrij algemeen tot vrij zeldzaam. Verspreid voorkomend. Het meest langs de Maas en in de Leemstreek.

Wallonië
Vrij algemeen tot vrij zeldzaam.

Wereld
Vrijwel heel Europa en West-Azië. Ingeburgerd in Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Barbarea vulgaris

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten