Chenopodium bonus-henricus (wiki)

Algemeen

Deze plant is te vinden op deze site o.a vanwege de grappige naam. Hij is lid van de Amarantenfamilei (Amaranthaceae). Dit is geen gemakkelijke familie dus een goede flora is niet overbodig.  Brave hendrik is ernstig bedreigd in Nederland en staat dan ook op de Rode lijst. Sinds 1950 is de plant zeer sterk achteruit gegaan (met 75 % tot 100 %). Hij komt nog voor in zuid-Limburg, de Betuwe en nog enkele plaatsen in het land en bloeit vanaf Mei tot en met Augustus.

Er komen minstens 5 Blitum soorten in het wild voor in Nederland:

 • Brave hendrik (Blitum bonus-henricus) - zeer zeldzaam
 • Kleine majer (Amaranthus blitum) - algemeen
 • Melgazenvoet (Chenopodium album) - algemeen
 • Rode aardbeispinazie (Chenopodium foliosum/Blitum virgatum) - zeldzaam
 • Trosaardbeispinazie (Blitum capitatum) - zeer zeldzaam

Verklaring Wetenschappelijke naam

Blitum (Latijn) betekent "Melde" of "een ordinaire groente. De brave hendrik is een zeer oude groente, waarvan de geplukte bladeren maar één dag bewaard kunnen worden. De jonge bladeren kunnen als spinazie gegeten worden en de jonge scheuten kunnen als een soort asperges klaargemaakt worden. Zaden kunnen in de handel gekocht worden. Deze plant is overigens geen familie van de Melde.

Bonus (latijn) betekent "goed/braaf", en henricus is de vertaling van koning Henry. De uitleg staat bij de Engelse verklaring.

Namen in andere talen

 • English: Good King Henry
 • Français: Chénopode Bon-Henri
 • Deutsch: Guter Heinrich
 • Espanõl: Pie de ganso
 • Italiano: Farinello buon-enrico
 • Svenska: Lungrot
 • Norsk: Stolt henrik
 • Dansk: Stolthenriksgåsefod

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Good King Henry: Dit is te vertalen als "goede koning Henry". Waarschijnlijk is dit (net als de Nederlandse naam) een vertaling uit het Duits. De Duitse naam Guter Heinrich was al eerder bekend en wil waar schijnlijk zeggen dat de plant goed (guter) was voor medische doeleinden. De naam Heinrich was een algemene naam die toebedeeld werd aan een wel of niet bestaand iemand. De naam King hebben de Engelsen waarschijnlijk zelf toegevoegd om het belang van de plant in hun land meer waarde toe te kennen. Maar de naam king kan ook gegeven zijn naar Henry IV, beschermer van botanici, om hem te eren met deze geneeskrachtige plant.

Voor de verspreiding van Chenopodium bonus-henricus in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Chénopode Bon-Henri: Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Guter Heinrich. Guter betekent "goede/brave" en Heinrich betekent "Hendrik/Henry". De uitleg is te lezen bij de 1e Engelse naam.

De Spaanse naam is Anserina Buen Enrique: Dit is een combinatie van de wetenschappelijke naam van de familie waar deze plant bij hoort (zie 2e Franse naam) en een Spaanse naam. Buen betekent "goed/braaf" en Enrique is de Spaanse variant voor Hendrik.

De Italiaanse naam is Farinella buon-enrico.  Farinella is, net als bij de Engelse naam, die toebedeeld werd aan een wel of niet bestaand iemand. Zoiets als Jan met de pet of het Amerikaanse John Doe. Buon-enrico betekent "Brave Hendrik", de Italiaanse benaming voor de wetenschappelijke naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Lungrot:Dit betekent "longwortel". Verwijsend naar de medicinale eigenschap dat de plant hielp tegen hoest.

Voor de verspreiding van Chenopodium bonus-henricus in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Stolt henrik. Stolt betekent "trots" en Henrik "Hendrik".

De Deense naam is Stolthenriksgåsefod. Dit betekent "trotse Hendrik ganzenvoet".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, warme, beschutte plaatsen op vochtige, zeer voedselrijke, vooral stikstofrijke, vaak met organisch materiaal bemeste, omgewerkte grond.

Groeiplaats
Bij boerderijen (bij mesthopen en beerputten), begraafplaatsen, bermen, braakliggende grond, langs heggen, ruderale plaatsen, oude muren, humeuze ruigten en soms in akkers.

Verspreiding

Nederland
Zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam.

Wallonië
Vrij zeldzaam in het zuidoosten. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
Bijna heel Europa. Alleen in het hooggebergte kan de plant zich redelijk handhaven. Ingeburgerd in Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Chenopodium bonus-henricus

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten