Brassica nigra (4995050290)


Algemeen

Er minstens komen 4 Brassica-soorten in het wild voor in Nederland:

 • Koolzaad (Brassica napus) - algemeen
 • Kool/Wilde kool (Brassica oleracea) - algemeen/verwilderd
 • Zwarte mosterd (Brassica rapa) - algemeen
 • Zwarte mostert (Brassica nigra) - algemeen

Verklaring Wetenschappelijke naam

De herkomst van het woord Brassica is onduidelijk. Misschien komt het wel van het Keltische woord Bresic wat "Kool" betekend.

Nigra is Latijn betekent "zwart". Dit vanwege de zwarte zaden. Eigenlijk zijn ze niet altijd zwart maar soms ook donker. Er wordt zwarte mosterd (Dijon-mosterd) van gemaakt.

Namen in andere talen

 • English: Black Mustard
 • Français: Moutarde noire
 • Deutsch: Schwarzer Senf
 • Espanõl: Mostaza negra
 • Italiano: Senape nera
 • Svenska: Svartsenap
 • Norsk: Svartsennep
 • Dansk: Sort sennep 

bootstrappanel Verklaring Buitenlandse namen}

De Engelse naam is Black Mustard. Dit is de Engelse vertaling van de Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Zwarte mosterd in Engeland zie deze kaart

De Franse naam is Moutarde noire. Dit betekent ook "zwarte mosterd".

De Duitse naam is Schwarzer Senf. Dit is de Duitse vertaling van ook weer de Nederlandse naam.

De Spaanse en taliaanse naam is nagenoeg gelijk, Mostaza negra/Senape nera. Senape betekentr "mostert" en Nera betekent "zwart/donker". Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De ZweedseNoorse en Deense naam zijn (min of meer) gelijk, Svartsenap/Svartsenap/Sort sennep. Ook dit betekent "zwarte mosterd".

Voor de verspreiding van Zwarte mosterd in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige of soms licht beschaduwde, open plaatsen op vochtige tot natte, voedselrijke, met name zeer stikstofrijke grond (zand, leem, zavel, klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Braakliggende grond, omgewerkte grond, ruigten (natte ruigten), bermen, waterkanten (langs kanalen, rivieren, vijvers met een wisselende watrerstand en slootkanten), ruigten op aanspoelselgordels langs rivieren, klipkusten, haventerreinen, industrieterreinen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), puin, verhardingen, tegen hekwerken, opslagterreinen en zeeduinen (ruderale plaatsen).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in het rivierengebied en plaatselijk in de Hollandse en Zeeuwse duinen. Eders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij algemeen in het kustgebied van West-Vlaanderen en in de Maasvallei. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wallonië
Vrij algemeen in de zuidelijke Ardennen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wereld
Vermoedelijk komt Zwarte mosterd oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa. Nu komt de soort voor in het grootste deel van Europa, in Noord-Afrika, Zuidwest-Azië en in het Nijldal. Ingeburgerd in Noord- en Zuid-Amerika, in Midden- en Zuid-Afrika, in Australië en op een aantal eilanden in de Stille Zuidzee.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Brassica nigra

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten