Brassica rapa

Algemeen

Raapzaad is een een- of tweejarige plant uit de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae). Ondanks dat de plant sprekend lijkt op Koolzaad (Brassica napus) word/werd Raapzaad voor andere doeleinde gebruikt. Het is een duizenden jaren oud landbouwgewas. De plant werd o.a gebruikt om andere koolsoorten te verkrijgen, o.a. Paksoi (Brassica rapa subsp. chinensis) en Witte kool (Brassica oleracea). Ook Koolzaad is een bastaard van Raapzaad. De plant lijkt veel op Koolzaad (Brassica napus). Het verschil is echter minimaal en alleen een goede flora bied misschien uitkomst. Gelukkig staat er op de website van Floron een determinatiehulp. Ook op het forum van waarnemingen.nl staat een soortgelijke tabel. Raapzaad bloeit al in April t/m Augustus.

Verklaring Wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Brassica rapa L.

De herkomst van het woord Brassica is onduidelijk. Misschien komt het wel van het Keltische woord Bresic wat "Kool" betekend.

Rapa is een Latijns woord en betekent "raap".

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. Dit staat voor Carl Linnaeus

In 1753 beschreef hij Brassica Rapa in de publicatie Species Plantarum.

      

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Raapsied
  • English: Turnip
  • Français: Chou navet
  • Deutsch: Rübsen
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Rapa
  • Svenska: Rova
  • Norsk: Bondekål
  • Dansk: Ager-Kål/Rybs ubest.

Verklaring Buitenlandse namen

De namen van Alle landen betekenen hetzelfde, "raap (zaad)"of een variant hier van.

Voor de verspreiding van Raapzaad in Engeland zie deze kaart.

Voor de verspreiding van Raapzaad in Duitsland zie deze kaart.

Voor de verspreiding van Raapzaad in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op vochtige, voedselrijke, vaak omgewerkte, humushoudende grond.

Groeiplaats
Akkers, braakliggende grond, ruigten,waterkanten (langs rivieren en slootkanten) en bermen.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen.

Vlaanderen
Verwilderd. Mogelijk hier en daar ingeburgerd.

Wallonië
Verwilderd.

Wereld
Oorspronkelijk uit het Middellandse-Zeegebied. Elders ingeburgerd.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Raapzaad

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's