Bryonia dioica

Algemeen

Heggenrank is lid van de Komkommerfamilie (Cucurbitaceae). Deze kennen we van de pompoen, watermeloen en natuurlijk van de komkommer. De Heggenrank kent helaas geen lekkere vruchten. Integendeel de vruchten van deze plant zijn giftige bessen. Deze plant is de enige Bryonia soort die in Nederland in het wild voor komt. Heggenrank bloeit vanaf Juni tot en met September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Bryonia komt van Bruo/brúon (Grieks) en betekent "snel groeien/spruiten" wat het groeigedrag van deze plant benadrukt.

Dioica is de Latijnse benaming voor tweehuizig vanwege het gescheiden voorkomen van de mannelijke en vrouwelijke bloemen.

Namen in andere talen

  • English: White bryony
  • Français: Bryone dioïque
  • Deutsch: Zweihäusige Zaunrübe, Rotfrüchtige Zaunrübe
  • Espanõl: Aquilonia
  • Italiano: Brionia comune
  • Svenska: Röd hundrova
  • Norsk: Raudgallbær
  • Dansk: Tvebo Galdebær

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is White bryony. Dit betekent "witte bryonica". Het is een combinatie van de bloemkleur en het tweede deel van de wetenschappelijke naam.

Voor de verspreiding van Bryonia dioica in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Bryone dioïque. Dit is de Franse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

Er zijn twee Duitse namen:

  1. Zweihäusige Zaunrübe. Dit betekent "tweehuizige raap wortel". Deze naam behoeft enige uitleg. Het woord tweehuizig wordt bij de wetenschappelijke naam uitgelegd. Het woord Wortel is een soort vrije vertaling. Rübe is de Duitse botanische term voor een opslagplaats voor energie voor de plant. Deze "opslagplaats" is raapvormig.
  2. Rotfrüchtige Zaunrübe: Een kleine variatie op de vorige naam: "rode vrucht raap wortel". Hier wordt de nadruk gelegd op de rode bessen die deze plant krijgt na de bloei. Deze worden overigens later zwart.

De Zweedse naam is Röd hundrova. Dit betekent "rode hondsraap". Dit vraagt om een verklaring. De vruchten zijn inderdaad rood en raapvormig. Dus alleen vormig en dus niet eetbare raap. Alleen goed voor de hond.

Voor de verspreiding van Bryonia dioica in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Raudgallbær. Dit betekent "roodgalbes", ook weer de rode bessen als vrucht.

De Deense naam is Tvebo Galdebær. Een kleine variatie op de vorige naam, "tweehuizige roodgalbes".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde, warme plaatsen op droge, kalkrijke, voedselarme tot matig voedselrijke, vaak humusarme, goed gedraineerde grond (zand, klei en leem).

Groeiplaats
Heggen, struwelen, bosranden, bermen, dijken, zeeduinen, ruigten, boomgaarden en langs spoorwegen.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in Zuid-Limburg, het rivierengebied, de duinstreek, Zeeland en in stedelijke omgeving. Ook in Gaasterland. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij algemeen in het kustgebied, in Vlaams Brabant (de Leemstreek) en in het Maasgebied. Elders zeldzaam.

Wallonië
Vrij algemeen in het Maasgebied, Brabant en Lotharingen (in de zuidelijke Ardennen). Elders zeldzaam.

Wereld
Het Middellandse-Zeegebied en West- en Midden-Europa. Noordelijk tot in Engeland, Nederland, Noord-Duitsland en Polen.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Bryonia dioica

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten