Butomus umbellatus

Algemeen

De zwanenbloem (Butomus umbellatus) is een vrij veel voorkomende waterplant, hoewel hij op de rode lijst van beschermde planten staat. Persoonlijk denk ik dat Zwanenbloem zo vaak voorkomt omdat dit een van de weinige planten is waarvan iedereen weet dat hij beschermd is. De plant is niet kieskeurig wat betreft waterkwaliteit, die mag ziltig, voedselrijk en lichtstromend zijn. Zwanenbloemen staan graag alleen in het water, niet omringd door andere planten, omdat zij zich gemakkelijk laten wegdrukken door sterkere. Dankzij het slootkantbeheer van de waterschappen gedijt de plant goed. Het regelmatig uitbaggeren en maaien van de slootkanten voorkomt overheersing door andere planten als lisdodde en riet. Als vijverplant siert hij menige tuinvijver. Zwanenbloem bloeit in Juni tot en met September. 

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Butomus umbellatus L.

Butomus komt van Bous (Grieks) en betekent "os", en van Temno (Grieks) wat "snijden"betekent. Dit omdat als het vee van deze plant zou eten zijn bek zou verwonden.

Umbellatus (Latijn) betekent "schermvormig". Deze plant (en vele met dezelfde tweede naam) hebben een schermvormige bloeiwijze.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. Dit staat voor Carl Linnaeus. In 1753 beschreef hij Butomus umbellatus in de publicatie Species Plantarum.

     

meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Namen in andere talen

  • English: Flowering Rush
  • Français: Butome en ombelle
  • Deutsch: Schwanenblume
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Giunco fiorito 
  • Svenska: Blomvass
  • Norsk: Brudelys
  • Dansk: Brudelys

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam Flowering rush. Dit betekent "bloeiende rus". Dit is ontstaan uit een verwarring. Veel kruidkundige verwarde deze plant met de Biezenfamilie Er werd nauwelijks onderscheid gemaakt tussen een Rus (Juncus) en een Bies (Scirpus). Dodonaeus beschreef dit al. Uiteindelijk is de Zwanebloem samen met Butomus junceus ingedeeld in de Rietplantenfamilie (Butomaceae).

Voor de verspreiding van Butomus umbellatus in Engeland zie deze kaart

De Franse naam is Butome en ombelle. Dit is de Franse benaming van de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is. Dit is de Duitse vertaling van de Nederlandse naam.

De Spaanse naam is mij onbekend.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is giunco fiorito. Dit betekent "bloeiend in het riet". Een duidelijkere verwijzing waar deze plant te vinden is is er niet.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Blomvass. Blom betekent natuurlijk "bloem" en Vass betekent "riet", "rietbloem" dus. Net zoals de Engelse naam. 

Voor de verspreiding van Butomus umbellatus in Zweden zie deze kaart.

De Noorse en Deense naam is Brudelys. Dit betekent zoiets als "bruidskandelaar". Misschien naar de gelijkenis met de vorm van de plant. Maar waarom juist Bruids is mij onbekend.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, iets open plaatsen in of soms langs, ondiep, matig voedselrijk tot voedselrijk, zwak zuur tot kalkrijk, zoet, stilstaand of soms zwak stromend water met een bodem van zand, leem, zavel, veen of klei.

Groeiplaats
Moerassen (verlandingsvegetaties), waterkanten en water (sloten, plassen, kanalen, spoorsloten, vijvers, afwateringskanaaltjes, kleiputten, oude rivierarmen, wielen en in het zoetwatergetijdengebied).

Verspreiding

Nederland
Algemeen in laagveengebieden en zeekleigebieden en zeldzaam in Zeeland en het rivierengebied. Elders zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij algemeen. Het meest in het kustgebied, met name in de Polders en in de Maasvallei.

Wallonië
Zeldzaam. In hoofdzaak langs de grote rivieren.

Wereld
In Noordwest-Afrika en de gematigde streken in Azië en Europa. Ingeburgerd in Noord-Amerika.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Butomus umbellatus

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's