Calluna vulgaris

Algemeen

Struikheide bloeit in Juli tot en met de herfst.

Er komen 4 Hei-soorten in het wild voor in Nederland. Let wel op. Ze heten alle hei(de) maar het zijn echt 4 verschillende soorten. Ze komen wel uit de gemeenschappelijke heide familie de Ericaceae :

 • Gewone dobhei (Erica tetralix) - algemeen
 • Kraaihei (Empetrum nigrum)) - vrij zeldzaam
 • Lavendelhei (Andromeda polifolia) - vrij zeldzaam
 • Struikhei (Calluna vulgaris) - algemeen

Verklaring Wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Calluna vulgaris (L.) Hull

Calluna komt uit het Oud Griekse καλλύνω/kallúnō, en betekent "vegen". Dit omdat de plant vroeger werd gebruikt om een bezem van te maken.

Vulgaris (Latijn) betekent "gewoon".

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit (L.) Hull

L. staat voor Carl Linnaeus. In 1753 beschreef hij de soort als Erica vulgaris in de publicatie Species Plantarum.

      

Hull staat voor John Hull (1761-1843). Hij was een Engelse arts maar ook botanicus. Er zijn twee publicaties van zijn hand. Elements of botany. : Illustrated by sixteen engravings (Manchester, 1800) en In 1807 de British Flora, or a Linnaean Arrangement of British Plants. In deze publicatie herschreef hij de soort als Calluna vulgaris. Ik heb deze publicatie niet kunnen vinden dus er is geen voorbeeldfoto.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

 • Frysk: Heide
 • English: Heather
 • Français: Callune
 • Deutsch: Heidekraut
 • Espanõl: Brezo común
 • Italiano: Brugo
 • Svenska: Ljung
 • Norsk: Røsslyng
 • Dansk: Hedelyng

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Heather. Dit betekent simpelweg "heide". Dit kan prima want er komt maar één soort Caluna voor in Engeland.

De Franse naam is Callune. Dit is de Franse benaming voor het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam.

De Duitse, Spaanse, Italiaanse, Zweedse en Deense is Heidekraut/Brezo común/Brugo/Ljung/Hedelyng. Deze namen hebben dezelfde vertaling, Heidekruid/Gewone heide/Heide/Heide/(Struikheide/struik)heide.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Noorse naam is Røsslyng. Het enige wat ik heb kunnen vinden stond op een Noorse Wikipagina 'Het eerste deel van de naam komt van het Noorse hross , "paard", en geeft aan dat de plant werd gebruikt voor paardenvoer'. Het voegsel Lyng word in het Noors gebruikt dat aangeeft dat iets klein is (verkleinwoord).

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, soms licht beschaduwde plaatsen op droge tot vochtige, voedselarme, zure, kalkarme grond (zand, leem, grind en hoogveen).

Groeiplaats
Heide, grasland (schraal grasland), bermen, hellingen, zeeduinen, bossen, langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), afgravingen (zandgroeven), op aangevoerd zand, verlaten zandige akkers, waterkanten (langs greppels en heidevennen) en moerassen (op mosbulten in levend hoogveen en oud veenmosrietland).

Verspreiding

Nederland
Algemeen in het oosten en midden van het land, op de Waddeneilanden en in noordelijk Noord-Holland. Vrij zeldzaam in Zuid-Limburg, in de Hollandse en Zeeuwse duinen en in laagveengebieden.

Vlaanderen
Vrij algemeen. Algemeen in de Kempen.

Wallonië
Vrij algemeen, maar algemeen in de Ardennen.

Wereld
In Europa, behalve in het meest zuidoostelijke deel. Ook in Noord-Marokko en op enkele plaatsen in Klein-Azië en West-Siberië. Ingeburgerd in oostelijk Noord-Amerika en Nieuw-Zeeland.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Calluna vulgaris

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten