Campanula rapunculus1


Algemeen

Het grappige aan het verspreidingskaartje is dat je prima kan zien op welke grondsoort het Rapunzelklokje het beste groeit. Alleen Limburg en het gebied van de grote rivieren dus. En al de plant wordt waargenomen is hij nog zeldzaam. Hij staat ook te boek als een vrij zeldzame soort en hij staat op de Rode lijst als kwetsbaar. Sinds 1950 is hij met 25 % tot 50 % afgenomen. Rapunzelklokje bloeit al vanaf Mei tot en met September. 

Verklaring Wetenschappelijke naam

Campanula is een verkleinwoord voor Campana (Latijn) en betekent "klok". Dit slaat op de vorm van de bloem.

Rapunculus is afgeleid van het middeleeuwse Rapuntium dat later Rapunculus is geworden.Het is een verkleinwoord van Rapum. Hiermee wordt de Raapvormige (verdikte en eetbare) wortel bedoeld.

Namen in andere talen

  • English: Rampion bellflower
  • Français: Campanule raiponce
  • Deutsch: Rapunzel-Glockenblume
  • Espanõl:
  • Italiano:Campanula commestibile
  • Svenska: Rapunkelklocka
  • Norsk: Rapunkelklokke
  • Dansk: Rapunsel-Klokke

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Rampion bellflower. Rampion is afgeleid van het tweede deel van de wetenschappelijke naam van deze plant. Het is een verkleinwoord. Bellflower betekent "klokbloem". 

Voor de verspreiding van Campanula rapunculus in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Campanule raiponce. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Rapunzel-Glockenblume. Deze naam is dezelfde als de Engelse naam, "rapunzel-klokbloem".

De Italiaanse naam is Campanula commestibile. Dit betekent "eetbare Campanula". Het is de Italiaanse benaming voor de wetenschappelijke naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse, Noorse en Deense naam zijn nagenoeg gelijk Rapunkelklocka/Rapunkelklokke/Rapunsel-Klokke. Dit betekent "rapunzel klokje.

Voor de verspreiding van Campanula rapunculus in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige of soms licht beschaduwde, iets open plaatsen op matig droge tot vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, kalkhoudende grond (zavel, mergel, löss, leem, zand, lichte klei en grind).

Groeiplaats
Rivierdijken, bermen, grasland, bosranden, doornstruwelen, heggen (kalkrijke zomen), iets ruderale plaatsen en langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in Zuid-Limburg en in het oostelijk rivierengebied, zeldzaam in het oosten en midden en zeer zeldzaam in Zeeland. Zeer zeldzaam in het noordoosten.

Vlaanderen
Vrij algemeen langs de Maas en in de Leemstreek, vrij zeldzam in de Kempen en zeldzaam in de Zand- en Zandleemstreek. Vrijwel niet in de Polders en in de duinen.

Wallonië
Vrij algemeen in de Leemstreek, de kalkstreek en Lotharingen en zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
In West-, Midden-, Zuid- en Oost-Europa, West-Azië en Noordwest-Afrika. Verwilderd in Scandinavië en Engeland.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Campanula rapunculus

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten