Campanula trachelium

Algemeen

Verklaring Wetenschappelijke naam

Campanula is een verkleinwoord voor Campana (Latijn) en betekent "klok". Dit slaat op de vorm van de bloem.

De naam Trachelium afgeleid van het Griekse Trachelos = Trachea dat "luchtpijp betekent.  Waarschijnlijk omdat deze plant sinds de oudheid bekend stond om zijn vermogen om te behandelen tracheitis. Een onsteking aan de luchtwegen

Namen in andere talen

  • English: Nettle-leaved bellflower
  • Français: Campanule gantelée, Ortie bleue
  • Deutsch: Nesselblätterige glockenblume
  • Espanõl:
  • Italiano: Campanula selvatica
  • Svenska: Nässelklocka
  • Norsk: Nesleklokke
  • Dansk: Nælde-Klokke

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Nettle-leaved bellflower. Dit betekent letterlijk "op Brandnetelblad gelijkende klokjebloem". Bijna alle delen van de plant zijn inderdaad bezet met haren. Maar deze zijn lang en wit en niet zo als bij Brandnetels (zoals bijv. Grote brandnetel (Urtica dioica) vijfde foto) bijna transparant en kort. Het stengelblad lijkt inderdaad op die van een Brandnetel.

Voor de verspreiding van Campanula trachelium in Engeland zie deze kaart.

Er zij twee Franse namen:

  1. Campanule gantelée. Campanule is de Franse benaming voor het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam. Ganteleé komt waarschijnlijk van Gantelet dat "handschoen" betekent. Dit moet je zien zoals de Nederlandse naam Vingerhoedskruid (Digitalis purpurea).
  2. Campanule à feuilles d'ortie. Campanule is weer de Franse benaming voor het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam. À feuilles d'ortie betekent net als de Engelse naam "op Brandnetelblad gelijkend".

De Duitse naam is Nesselblätterige glockenblume. Dit is ook gelijk aan de Engelse naam.

De Italiaanse naam is Campanula selvatica. Campanule is de Franse benaming voor het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam. Selvatica betekent "wild" dit in tegenstellling tot de vele cultuurvarianten.  Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse/Noorse en Deense naam is min of meer gelijk, Nässelklocka/Nesleklokke/Nælde-Klokke. Dit betekent wederom "brandnetelklokje".

Voor de verspreiding van Campanula trachelium in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Licht beschaduwde plaatsen op vochtige, matig voedselarme tot meestal matig voedselrijke, neutrale tot meestal kalkhoudende en lemige grond (leem, mergel, löss en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Bossen (kalkrijke loofbossen, hellingbossen en langs bospaden), bosranden, heggen, struwelen, hakhout, kapvlakten, waterkanten (oeverwallen in beekbegeleidende bossen), langs spoorwegen (spoorbermen) en steile wanden.

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk vrij algemeen in Zuid-Limburg, zeldzaam in het rivierengebied, in de Achterhoek en rondom Nijmegen en zeer zeldzaam in het midden van het land.

Vlaanderen
Vrij zeldzaam in de Leemstreek. Elders zeldzaam of ontbrekend.

Wallonië
Vrij algemeen in Brabant, in het Maasgebied en in Lotharingen (in de zuidelijke Ardennen).

Wereld
In Europa, behalve in de noordelijkste en westelijkste delen. Ook in Noordwest-Afrika en op enkele plaatsen in West- en Midden-Azië.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Campanula trachelium

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's