Capsella bursa-pastoris

Algemeen

Dit overbekende plantje met zijn typisch gevormde zaaddoosjes kent iedereen, ook vaak bij naam. Herderstasje is de enige Capsella-soort die in het wild voor komt in Nederland. De plant bloeit al in Maart en is soms nog in December te zien.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Capsella (Latijn) betekent "zakje/tasje". Dit heeft betrekking op de vorm van het zaaddoosje van de plant.

Bursa (Latijn) betekent "zak/beurs". Dit heeft ook betrekking op de vorm van het zaaddoosje van de plant.

Pastor (Latijn) betekent herder die deze tas droeg als hij/zij de heide opging.

Namen in andere talen

  • English: Shepherd's purse
  • Français: Bourse à Pasteur
  • Deutsch: Gewöhnliches Hirtentäschel
  • Espanõl: Bolsa de Pastor
  • Italiano:  Borsa di pastore
  • Svenska: Lomme
  • Norsk: Gjetartaske
  • Dansk: Almindelig hyrdetaske

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Shepherd's purse. Dit betekent "herders tasje". Dit is de Engelse benaming voor de nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Herderstasje in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Bourse à Pasteur. Dit betekent ook weer "herderstasje".

De Duitse naam is Gewöhnliches Hirtentäschel: Dit betekent "gewoon herderstasje"

 De Spaanse naam is Bolsa de Pastor. Dit betekent ook "herderstasje".

De Italiaanse naam is Borsa di pastore. Dit betekent net als de Nederlandse naam "tas van de herder". Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Lomme. Dit woord komt van Lomma. Dit een Zuid Deens/Zweeds woord voor broekzak, wat aardig in de buurt komt van herderstasje.

Voor de verspreiding van Capsella bursa-pastoris in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Gjetartaske Dit betekent "herderstasje".

De Deense naam is Almindelig hyrdetaske. Dit betekent ook weer "algemeen herderstasje".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (tredplant) op matig droge tot vochtige, (zeer) voedselrijke, betreden of omgewerkte grond (de meeste grondsoorten).

Groeiplaats
Betreden plaatsen, tussen stoeptegels en andere bestrating, akkers, tuinen, bermen, dijken, puin, grasland (verdorde gazons, open getrapte plekken en pas gescheurd grasland), zeeduinen (o.a. speelveldjes), ruderale plaatsen en plantsoenen.

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Zeer algemeen.

Wereld
Oorspronkelijk uit het Middellandse-Zeegebied. Nu in alle werelddelen, maar niet in grote delen van de tropen en woestijngebieden.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Capsella bursa-pastoris

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's