Centaurea cyanus

Algemeen

De Korenbloem is een lid van de composietenfamilie (Compositae of Asteraceae: beide botanische namen zijn toegestaan). De trompetvormige lintbloemen aan de rand zijn uniek voor een lid van deze familie.

Het is eigenlijk niet aan het verspreidingskaartje te zien maar Korenbloem werd voor 1500 ingevoerd, zoals hierboven beschreven,  en is sindsdien alleen maar achteruitgegaan (met75 % tot 100 %). De reden (en dat is overal te lezen) zijn moderne landbouwtechnieken zodat zaden van deze plant niet zomaar met het koren het land op kwamen. Korenbloem bloeit vanaf Juni tot en met Augustus.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Het woord Centaurea komt uit het Grieks en gaat als volgt:

Dit woord komt uit de Griekse mythologie. De centaur Chiros zag helende kracht van deze en andere planten. Het volgende citaat komt uit het Cruydeboeck van Rembert Dodoens: van den ouden Gr.plantennaam kentaureion of kentiaurion (van kentauros,Centaur),plant van den Centaur.- De Centauren waren een mythisch ruitervolk ( vaak voorgesteld als half paard,half mensch): een hunner was de beroemde arts Chiron,die ,,dese cruyden ierst ghevonden ,,heeft ende Esculapion ghetoont ,oft als andere ,,segghen die met desen cruyden ghenesen es ghe,,weest doen hy in zynen voet van eenen pyl in ,,Herculus huys ghequetst was" ( Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk (1563) 287).-

Cyanus is afgeleid van Cyaneae (Grieks) en betekent "donkerblauw", natuurlijk de kleur van de bloem.

Namen in andere talen

  • English: Cornflower
  • Français: Centaurée Bleuet
  • Deutsch: Kornblume
  • Espanõl: Azulejo
  • Italiano: Fiordaliso vero
  • Svenska: Blåklint
  • Norsk: Kornblom
  • Dansk: Kornblomst

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Cornflower. Dit is de Engelse benaming voor de volledige Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Centaurea cyanus in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Centaurée Bleuet. Centaureé is de Franse benaming voor het eerste deel van de wetenschappelijke naam. Bluet refereert inderdaad naar de kleur blauw maar is veel meer dan dat. Waar de Grote klaproos (Papaver rhoeas) in België symbool staat voor de gevallenen in de Eerste wereldoorlog is de Korenbloem dit o.a in Frankrijk. De Korenbloem is het symbool van het geheugen en solidariteit, in Frankrijk , de veteranen , oorlogsslachtoffers, weduwen en wezen. Zie o.a. dit Wikipedia artikel. Soms wordt de Korenbloem op sommige plaatsen nog Barbeau genoemd, dit betekent "baardige" n.a.v. de haren op de knop/knoop onder de kroonbladeren, Bluet is de meest gebruikte naam. Het was onder andere de bijnaam gegeven door venters aan de nieuwkomers bij klasse soldaten in 1915 die niet de bekende rode soldatenbroek aanhadden maar de gewone blauwe broek.

De Duitse naam is Kornblume. Dit is ook de Nederlandse naam, Korenbloem.

De Italiaanse naam is Centaurea fiordaliso. Centaurea is de Italiaanse naam voor de eerste wetenschappelijke naam. Fior betekent "bloem" en daliso betekent "versleten door gebruik". Dit zou kunnen wijzen op het uiterlijk van de bloem. Echter ben ik deze verklaring nergens anders tegengekomen. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Blåklint. Dit betekent "blauwe bol". De Centaureafamilie (knoopkruiden) het in Zweden Klintar.

Voor de verspreiding van Centaurea cyanus in Zweden zie deze kaart.

De Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Kornblom/Kornblomt. Dit betekent ook Korenbloem.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op matig droge, matig voedselrijke, kalkarme tot kalkrijke grond (zand, leem, mergel, löss, zavel en puin, niet op zware klei of veen).

Groeiplaats
Akkers (graanakkers en en steile kanten aan de rand van essen), bermen (open plaatsen), braakliggende grond, omgewerkte grond en langs spoorwegen (spoorbermen).

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in het oosten en midden van het land en in Zuid-Limburg.

Vlaanderen
Vrij zeldzaam. Sterk achteruitgegaan.

Wallonië
Vrij zeldzaam en zeldzaam in de Ardennen. Sterk achteruitgegaan.

Wereld
Alle werelddelen, in gebieden met een gematigd klimaat. Korenbloem komt oorspronkelijk uit het oostelijke Middellandse Zeegebied en Zuidwest-Azië.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Centaurea cyanus

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten