Cerastium fontanum subsp. vulgare/Cerastium vulgatum

Algemeen

De Hoornbloem kent minstens 7 varianten die ook vaak in dezelfde periode bloeien en 5 ervan zijn ook nog eens algemeen. Het geslacht waartoe de Hoornbloem toe behoort (Cerastium) telt wel 119 soorten. En ze lijken ook nog eens op sommige Muur soorten. Dus zeker bij deze soort is een goede flora onmisbaar. De Gewone hoornbloem bloeit in April tot en met de herfst.

Er komen in Nederland minstens 7 soorten Hoornbloem voor:

 • Akkerhoornbloem (Cerastium arvense) - algemeen
 • Gewone hoornbloem (Cerastium fontanum subsp. vulgare) - algemeen
 • Glanzige hoornbloem (Cerastium fontanum subsp. holosteoide) - zeldzaam
 • Cerastium glomeratum (Cerastium glomeratum) - algemeen
 • Scheve hoornbloem (Cerastium diffusum) - zeldzaam
 • Viltige hoornbloem (Cerastium tomentosum) - algemeen/verwilderd
 • Zandhoornbloem (Cerastium semidecandrum) - algemeen)

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Er zijn twee verklaringen voor Cerastium:

 1. Cerastium komt van Cera (Latijn) en betekent "was/hoorn".
 2. Cerastium komt van Kerastes (Grieks) en betekent "gehoornd".

Beide omdat de vruchten van deze plant als een hoorn (licht gekromd) uit de kelk steken.

Vulgare komt van Vulgaris (latijn) en betekent "alledaags". De plant komt/kwam veel voor. Vulgatum is ook alfgeleid van Vulagris.

Fontanum komt uit het Latijn. Het betekent "fontein" dat verwijst naar de vochtige omgeving waar dit plantje van oorsprong groeit. Maar vandaag de dag kom je Gewone hoornbloem eigenlijk overal tegen.

Namen in andere talen

 • English: Common mouse-ear, Big chickweed
 • Français: Céraiste commun
 • Deutsch: Gewöhnliches Hornkraut
 • Espanõl: Oreja de ratón
 • Italiano: Peverina fontana
 • Svenska: Hönsarv
 • Norsk: Vanlig arve
 • Dansk: Almindelig Hønsetarm

Verklaring buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen:

 1. Common mouse-ear: Dit betekent "gewone muizenoor". Het best wel behaarde blad van deze plant lijkt iets op een muizenoor.
 2. Big chickweed: Dit betekent "groot kuikenkruid". Chickweed is een algemene Engelse term die wordt gebruikt voor kruid dat zowel wilde als kooivogels eten. De zaden de jonge toppen en bladeren. Chickweed wordt eigenlijk gebruikt wordt voor Vogelmuur (Stellaria media). Helaas wordt de Hoornbloem ook zo genoemd. Ter onderscheid heet deze plant dus Big chickweed.

Voor de verspreiding van Cerastium fontanum subsp. vulgare/Cerastium vulgatum in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Céraiste commun: Dit is de Franse benaming voor een variant van de volledige wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Gewöhnliches Hornkraut: Dit is de Duitse benaming voor de Nederlandse naam.

De Italiaanse naam is Peverina fontana. De verklaring voor Peverina is mij nog onbekend. Fontana is de Italiaanse benaming voor het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Hönsarv. Dit betekent "kippen-erfgoed". Het geslacht Cerastium heet in het Zweeds Arven. Dit betekent "erven". Waarom is niet bekend maar het is een algemene Scandinavische term voor Kruid.

Voor de verspreiding van Cerastium fontanum subsp. vulgare/Cerastium vulgatum in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is vanlig arve. Dit betekent "gewoon erfgoed". Deze naam is specifiek bedoeld voor Cerastium vulgare. Arve betekent letterlijk erfgoed maar het is een algemene Scandinavische term voor Kruid.

De Deense naam is Almindelig Hønsetarm. Deze naam is specefiek bedoeld voor de Cerastium vulgare.  Dit betekent "algemene kippendarm". Waarchijnlijk (ik heb dit maar één keer gelezen) is deze naam ontstaan omdat de wortels van dit geslacht zo taai zijn als kippendarmen.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open tot grazige plaatsen op matig droge tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, vaak humeuze, zwak zure tot kalkhoudende grond (vrijwel alle grondsoorten).

Groeiplaats
Grasland (o.a. grasvelden en vochtig, bemest grasland), bermen, dijken, tuinen, akkers, afgravingen (leemgroeven), bossen (langs boswegen), waterkanten (rivieroevers), zeeduinen (duinvalleien), op de bovenrand van schorren, hellingen, open plantsoenen en tussen straatstenen.

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Algemeen.

Wereld
Alle werelddelen.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Namen in andere talen

 • English: Common mouse-ear, Big chickweed, Common chickweed, mouse-ear chickweed, Mouse-ears, Mouseear chickweed
 • Français: Céraiste commun
 • Deutsch: Gewöhnliches Hornkraut
 • Espanõl:
 • Italiano:
 • Svenska: Hönsarv
 • Norsk: Vanlig arve (ssp. vulgare), Skogarve (ssp. fontanum
 • Dansk: Almindelig Hønsetarm (ssp. vulgare), Sæter-Hønsetarm (ssp. fontanum)
 • Suomalainen: Nurmihärkki
 • Islenska: Vegarfi (ssp. fontanum)

Verspreiding Cerastium fontanum subsp. vulgare/Cerastium vulgatum

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's