Cirsium vulgare

Algemeen

De Speerdisel is een algemene plant die erg opvalt vanwege zijn zeer brede, stekelige en grote uiterlijk. Zowel als rozet als volwassen plant van ruim 1.20 meter. Het is ook de enige distel met speld lange stekels die echt heel scherp zijn. Hij bloeit in Juli en Augustus.

Er komen in Nederland minstens vier soorten Cirsium (niet elke distel is een Circium-soort) voor:

 • Akkerdistel (Cirsium arvense) - Algemeen
 • Kale jonker (Cirsium palustre) - Algemeen
 • Moesdistel (Cirsium oleraceum) - zeldzaam
 • Spaanse ruiter (Cirsium dissectum) - vrij zeldzaam
 • Speerdistel (Cirsium vulgare) - algemeen
 • wollige distel (Cirsium eriophorum) - zeer zeldzaam

De term Distel is een Ruim begrip. Meestal lezen mensen "een stekelige composiet". Er zijn 5 soorten "Distels":

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring

Cirsium is afkomstig van het Griekse woord Kirsos, dat "gezwollen ader" of "spatader" betekent. Distels werden vroeger als remedie hiertegen gebruikt.

Vulgare komt van Vulgaris (Latijn) en betekent "alledaags". De plant komt/kwam veel voor.

Namen in andere talen

 • English: Spear Thistle
 • Français: Cirse commun
 • Deutsch: Gewöhnliche Kratzdistel
 • Espanõl: Cardo Negro
 • Italiano: Cardo asinino
 • Svenska: Vägtistel
 • Norsk: Vegtistel
 • Dansk: Horse-Tidsel

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Spear Thistle. Dit is de Engelse vertaling van de Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Cirsium vulgare in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Cirse commun. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Gewöhnliche Kratzdistel. Dit betekent "gewone kratzdistel". Dit betekent "krabben/schrapen distel". Een beetje algemene term voor een scherpe distel. Maar misschien worden hier de extreem lange scherpe punten op de stengel aan het eind van de van de stengelbladeren wel mee bedoeld

De Italiaanse naam is Cardo asinino. Dit betekent "ezelachtige cardo/distel". Het is mij onbekend wat de (koppige)ezel met deze plant te maken heeft. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse en Noorse naam is vrijwel gelijk, Vägtistel/Vegtistel. Dit betekent "wegdistel". Het grappige is dat de met de Nederlandse naam Wegdistel (Onopordum acanthium) een hele andere plant wordt bedoeld.

Voor de verspreiding van Cirsium vulgare in Zweden zie deze kaart.

De Deense naam is Horse-Tidsel. Waarom deze naam is mij onbekend.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, zelden licht beschaduwde, open plaatsen op matig droge tot vochtige, voedselrijke tot zeer voedselrijke, humushoudende, zwak zure tot kalkhoudende, vaak verstoorde of omgewerkte grond (vrijwel alle grondsoorten, maar het minst op veen).

Groeiplaats
Zeeduinen, bossen (lichte plekken in loofbossen), kapvlakten, grasland (hooiland en weiland)i, ruige bermen, ruderale plaatsen, ruigten, waterkanten, moerassen (natte randen van ruig rietland op klei), beweide taluds van kleiige dijken en zandruggen in uiterwaarden.

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen, maar iets minder in de Kempen.

Wallonië
Zeer algemeen.

Wereld
Oorspronkelijk uit West-Siberië en Europa. Nu in alle werelddelen, in gebieden met een gematigd klimaat.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Cirsium vulgare

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's