Convallaria majalis

Algemeen

Het lelietje-der-dalen is een Stinzenplant. De plant vindt zijn oorsprong uit een groot deel van Europa, het gebied van de Kaukasus en in West Siberië. Meegenomen naar Nederland en in eerste instantie geplant rond landgoederen en kasteeltuinen (zoals vele Stinzenplanten. De elk jaar terugkerende plant gedijde goed in de Nederlandse grond en vestigde zich zo definitief in Nederland. De oorspronkelijke bosplant is een liefhebber van loofbossen (eiken, beuken) en een vochtig tot matig voedselrijke bodem op een licht beschaduwd plekje. Zoals het verspreidingskaartje ook goed laat zien doet hij het ook goed in de duinen.

De plant is ook een erg populaire tuinplant en hij wordt ook veelvuldig verwerkt in bouquetten e.d. Lelietje van dalen bloeit in Mei en Juni.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

De plant heette vroeger Lilium convallum. Dit is letterlijk vertaald "lelie der dalen". Daar is later Convalaria uit ontstaan. Dit is afgeleid van Convallis (Latijn) en betekent "dal/vallei", wat iets zegt over de voorkeur van groeiplaats.

Majalis (Latijn) betekent "in mei bloeiend", wat iets zegt over de bloeitijd.

Alle namen in andere talen verwijzen naar de vroege bloei, Mei en de vorm van een klokje. Ook het dal en de vallei komen vaak terug.

Namen in andere talen

  • English: Lily-of-the-Valley
  • Français: Muguet de mai
  • Deutsch: Maiglöckchen
  • Espanõl:
  • Italiano: Mughetto
  • Svenska: Liljekonvalj
  • Norsk: Liljekonvall
  • Dansk: Liljekonval

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam Lily-of-the-Valley. Dit betekent precies hetzelfde als de Nederlandse, Lelietje van dalen.

Voor de verspreiding van Convallaria majalis in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Muguet de mai. Muguet is afgeleid van muskus. Het Lelietje van dalen ruikt naar muskus. Uit de bloemen kan geen etherische olie worden gewonnen maar omdat de geur zeer populair is in de parfumerie en de cosmetica, wordt deze met behulp van geurstoffen samengesteld. De mai betekent "van Mei" en wel heel specifiek de 1e Mei. Wat in Nederland de Rode roos is is in Frankrijk het Lelietje van dalen. Ook heeft deze plant veel meer symboliek wat betreft de 1e Mei. Hier is veel op internet over te vinden.

De Duitse naam is Maiglöckchen. Dit betekent "meiklokje". Zie ook weer de Nederlandse verklaring.

De Italiaanse naam is Mughetto. Deze naam is gelijk aan de Engelse naam en betekent ook "muskus". De volledige uitleg staat daar. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse Noorse en Deense naam zijn min of meer gelijk, Liljekonvalj/Liljekonvall. Deze naam is afgeleid van de wetenschappelijke naam.

Voor de verspreiding van Convallaria majalis in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Beschaduwdetot halfbeschaduwde plaatsen op matig droge tot matig vochtige, matig voedselrijke, zwak zure grond (leem, löss, zand, mergel en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Bossen (loofbossen, parkbossen en landgoedbossen), zeeduinen (duinbossen), struwelen, brede houtwallen, brede hagen, grasland (bergweiden) en puin.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen op de hoge zandgronden, in de binnenduinrand en Zuid-Limburg en zeldzaam in het rivierengebied, in laagveengebieden, in zeekleigebieden en in Flevoland.

Vlaanderen
Vrij algemeen, maar zeer zeldzaam in het kustgebied.

Wallonië
Vrij algemeen.

Wereld
In het grootste deel van Europa, in de Kaukasus, hier en daar in West-Siberië en (in een andere vorm) in Oost-Azië. Ingeburgerd in oostelijk Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Convallaria majalis

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten