Crepis capillaris

Algemeen

Naast de Paardenbloem (Taraxacum officinale) is dit één van de meest voorkomende composieten. Klein streepzaad heeft alleen lintbloemen en kent oneindig veel verschijningsvormen. Van een klein struikje met een bloem tot een struik van een meter hoog en vele bloemen. Daarom is deze  plant moeilijk op naam te brengen. Een goede flora is hierbij zeker nodig. Klein streepzaad bloeit vanaf Juni tot en met November.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Crepis (Latijn) betekent "sandaal".Dit naar de vorm van het wortelblad. Mogelijk werd deze plant om bepaalde redenen, bijvoorbeeld onschendbaarheid of voetziekten, onder de voetzolen gedragen.

Capillaris komt van Capillatus (Latijn) en betekent "haar". Dit slaat waarschijnlijk op de lange borstelige pappusharen die aan de zijkant van de bloem te zien zijn.

Namen in andere talen

  • English: Smooth Hawksbeard
  • Français: Crepis à tige capillaire
  • Deutsch: Kleinköpfige Pippau
  • Espanõl:
  • Italiano: Crepis capillare
  • Svenska: Grönfibbla
  • Norsk: Brakkhaukeskjegg
  • Dansk: Grøn Høgeskæg

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Smooth Hawksbeard. Dit betekent "gladde haviksbaard". Alle Streepzaadsoorten heten in Engeland Hawksbeard. Dit heeft te maken met de borstelige behaarde pappusharen aan de zijkant van de bloem. Deze tonen, met enige fantasie, gelijkenis met de zwarte "baardharen" bij een havik. Het gladde slaat op de onbehaarde stengel. Die van Groot streepzaad (Crepis biennis) wel behaard.

Voor de verspreiding van Crepis capillaris in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Crepis à tige capillaire. Dit betekent letterlijk "crepis met stengel naar haren". Dit heeft uitleg nodig. Crepis is het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam. Tige betekent "stengel" en Capillaire is het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Kleinköpfige Pippau. Dit betekent "kleinhoofdige Pipau. De betekenis van Pipau is mij nog onbekend.

De Italiaans naam is Crepis capillare. Dit is de Italiaanse naam voor de wetenschappelijke naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Grönfibbla. Dit betekent "groen fibbla". Fibbla is een oud Zweeds woord voor composieten van o.a Crepis. Vroeger heette Klein streepzaad ook wel Groen streepzaad. Wat de uiteindelijke betekenis is van het woord Fibbla is mij onbekend.

Voor de verspreiding van Crepis capillaris in Zweden zie deze kaart.

De Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Brakkhaukeskjegg/Grøn Høgeskæg. Dit betekent "braakliggende/groene haviksbaard". Dit is (bijna) het zelfde als de Engelse naam.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open tot gesloten, grazige plaatsen op droge tot vochtige, matig voedselarme tot zeer voedselrijke, zwak zure tot basische, vaak omgewerkte grond (meestal op lichte grond en op stenige plaatsen, maar niet op veen).

Groeiplaats
Bermen, langs zandwegen, grasland (droog weiland), dijken, braakliggende grond, plantsoenen, tussen straatstenen, ruderale plaatsen, ruigten (voedselrijke ruigten), oude muren, bij hekwerken, beweide rivierduinen, akkers (akkerranden), zeeduinen (laag blijvend duingrasland) en langs spoorwegen (spoorwegterreinen).

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen, maar in het noordoosten iets minder algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen. Het meest in de duinen.

Wallonië
Algemeen, maar zeldzamer in de Hoge Ardennen.

Wereld
Zuid-, West- en Midden-Europa. Ingevoerd in Noord- en Zuid-Amerika en Australië.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Crepis capillaris

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's