Epipactis palustris

Algemeen

Naast de deze Orchis komt de Brede wespenorchis (Epipactis helleborine subsp. helleborine) voor. Deze is bepaald niet zeldzaam. Dit is de enige soort waar je hem echt mee zou kunnen verwarren. Maar de Moeraswespenorchis is veel zeldzamer (deze staat op de Rode lijst als vrij zeldzame soort) en hij houd van natte voeten en is meestal alleen te vinden in een natuurgebied.  Hij is ook veel witter van kleur. Deze plant kent nogal wat op elkaar lijkende soorten en veel ondersoorten. Onderstaand lijstje geeft weer welke Epipactis-soorten er in het wild voorkomen in Nederland.  De Moeraswespenorchis bloeit vanaf Juni tot en met Augustus.

Er komen dus minstens  5 Wespenorchis (Epipactis) soorten in het wild voor in Nederland:

 • Bruinrode wespenorchis (Epipactis atrorubens) - zeer zeldzaam
 • Brede wespenorchis (Epipactis helleborine subsp. helleborine) - algemeen
 • Duinwespenorchis (Epipactis helleborine subsp. neerlandica) - zeldzaam
 • Geelgroene wespenorchis (Epipactis muelleri) - zeer zeldzaam
 • Moeraswespenorchis (Epipactis palustris) - vrij zeldzaam

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Op de onderstaande lijst staan 25 soorten orchideeën. De meeste zijn, zoals hierboven genoemd, zeer zeldzaam tot zeldzaam. Sommige zijn zelfs algemeen. Maar alle zijn waargenomen in Nederland. Soms alleen in het puntje van Zuid-Limburg, soms enkel op de waddeneilanden en soms verspreid over een deel van het land. Zoals ook hierboven beschreven staat gebeurt het vaak dat orchideeën kruisen met andere soorten. Er ontstaan dan zogenaamde hybride soorten. Deze staan niet in de lijst.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Er zijn twee verklaringen voor Epipactis:

 1. Epipactus zou afgeleid zijn Epipaktis (Grieks) waarmee  de Witte nieswortel (Veratrum album L.) bedoeld wordt.
 2. De naam Epipactis werd in 1775 door Johann Gottfried Zinn, een hoogleraar in de plantkunde aan de Georg-August-Universität Göttingen, aan dit geslacht toegekend.

Palustris is afgeleid van Palus (Latijns) en betekent "moeras". Dit slaat op de groeiplaats van de plant, meestal een natte plek in vochtige grond of bij een sloot.

Namen in andere talen

 • English: Marsh helleborine
 • Français: Épipactis des marais
 • Deutsch:Echte/Weisse sumpfwurz
 • Espanõl: Epipactis de mollera
 • Italiano: Elleborine palustre
 • Svenska: kärrknipprot
 • Norsk: Myrflangre
 • Dansk: Sumphullæbe

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Marsh helleborine. Dit betekent "moeras Helleborine". Moeras slaat natuurlijk op de voorkeur voor een vochtige omgeving. Helleborine is hetzelfde als Epipactis, de eerste wetenschappelijke naam, en omvat zo'n 70 Orchis soorten.

Voor de verspreiding van de Epipactis palustris in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Épipactis des marais. Dit betekent "Epipactis van het moeras. Het is de Franse benaming die gelijk is aan de volledige Engelse naam.

De Duitse naam is Echte/Weisse sumpfwurz. Dit betekent "echte/witte moerasorchis". De enige naam die de nadruk legt op de mooie witte bloemen van deze Moerasorchis

De Italiaanse naam is Elleborine palustre. Dit is de Italiaanse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is kärrknipprot Dit woord bestaat uit drie delen. Kärr betekent "moeras". Knipp komt van Knippe wat "bundel" betekent. Rot betekent "wortel". Dus eigenlijk een plant die graag in het bos groeit en een wortel als een "bundel" heeft. Deze Epipactis groeit graag in een vochtige omgeving en de wortels van deze familie hebben geen knollen zoals bij andere orchissen.

Voor de verspreiding van Epipactis palustris in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Myrflangre. Dit betekent "moeras Epipactis". Flangre is de Noorse benaming voor een Epipactis soort.

De Deense naam is Sumphullæbe. Sump betekent moeras. Hullaebe bestaat uit twee delen. Hul betekent "hol" en Leabe betekent "lip". Dit heeft te maken met het uiterlijk van de bloem.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Epipactis palustris

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's