Equisetum arvense

Algemeen

Het meest opvallende van de Heermoes, een nakomeling van een oerplant die 400 miljoen jaar geleden in het Paleozoïcum – het geologisch tijdperk tussen 542 en 251 miljoen jaar geleden - bossen vormde, vind ik de twee verschijningsvormen. In April verschijnen de zogenaamde fertiele stengels. Deze verspreiden de sporen (het is dus geen zaadplant. Deze hebben geen chlorophyl. Dat betekent dat ze niet groen zijn. De beginende plantenliefhebber zal dan ook best wel verbaasd zijn wat te zien. Als deze zijn afgestorven komen de "dennentak" achtige stengels boven de grond. Dit is meestal omstreeks April en Mei. 

Heermoes is zeer succesvol als het om verspreiding gaat (zie kaartje). Dit komt niet alleen omdat sporen zo ver komen maar ook omdat de plant zich vegetatief vermeerdert (elk stukje plant wordt weer een nieuwe Heermoes) en de wortels gaan ook nog eens meters diep onder de grond en kunnen zich in het horizontale vlak vertakken.

Er komen minstens 8 Equisetumsoorten in het wild voor in Nederland:

 • Bonte paardenstaart (Equisetum variegatum) - Zeldzaam
 • Bospaardenstaart (Equisetum sylvaticum) - Zeldzaam
 • Heermoes (Equisetum arvense) - Algemeen
 • Holpijp (Equisetum fluviatile) - Alemeen
 • Lidrus (Equisetum palustre) - Algemeen
 • Schaafstro (Equisetum hyemale) - Vrij zeldzaam
 • Reuzenpaardenstaart (Equisetum telmateia) - Zeldzaam
 • Vertakte paardenstaart (Equisetum ramosissimum) - Zeer zeldzaam

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Equisetum komt van Equus (Latijn) en betekent "paard", en Seta (Latijn) en betekent "borstel/haren". Deze plantenfamilie is dus die van de Paardestaarten.

Arvense komt van Arvum (Latijn) en betekent "akker", wat op de groeiplaats slaat, maar elders voelt hij zich ook thuis.

Namen in andere talen

 • English: Field horsetail
 • Français: Prêle des champs
 • Deutsch: Ackerschachtelhalm
 • Espanõl: Cola de caballo
 • Italiano: Equiseto dei campi
 • Svenska: Åkerfräken
 • Norsk: Åkersnelle
 • Dansk: Ager-Padderokke

Verklaring Buitenlandse namen

.

De Engelse naam is Field horsetail. Dit betekent "veld paardenstaart". Het is de Engelse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

Voor de verspreiding van Equisetum arvense in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Prêle des champs. Dit betekent ook "veldpaardenstaart".

De Duitse naam is Ackerschachtelhalm. Letterlijk betekent dit "akker/veld doos stengel". Hiermee wordt natuurlijk de opvallende verdikking bedoeld van de kleurloze fertiele stengels (zie algemeen).

De Italiaanse naam is  Equiseto dei campi. Equiseto is de Italiaanse benaming voor het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam. Dei campi betekent, net zoals in vele andere talen, "van het land". Het is ter onderscheid want ook Italië kent vele Equisetum soorten. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Åkerfräken. Dit betekent ook "veldpaardenstaart".

Voor de verspreiding van Equisetum arvense in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Åkersnelle. Dit betekent letterlijk "veld haspel". Het gedeelte tussen het punt waar de "zijstengels" uitkomen lijkt op een ouderwets spinhaspel.

De Deense naam is Ager-Padderokke. Dit betekent "veld-amfibie haspel". Uiteraard is hier een verklaring voor nodig. Het woord Veld wordt uitgelegd bij de wetenschappelijke naam. Het woord amfibie geeft aan dat deze plant zowel op het droge als in een zeer vochtige omgeving kan groeien. Het woord Haspel wordt bij de Noorse naam uitgelegd.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot halfbeschaduwde plaatsen op droge tot vochtige, vrij voedselarme tot zeer voedselrijke, omgewerkte of verstoorde en vaak kalkhoudende grond (zand, zavel, klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Plantsoenen, pioniervegetaties, grasland (grasvelden en vrij schraal weiland), ruigten (voedselrijke ruigten), bermen (omgewoelde plekken), dijken, waterkanten (langs sloten en kanalen), langs spoorwegen, tussen straatstenen, akkers (hakvruchtakkers), tuinen, moestuinen, bossen (lichte loofbossen), bosranden en op plekken met kwel van brak water.

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Algemeen, maar zeldzamer in de Ardennen.

Wereld
Alle werelddelen, in gebieden met een gematigd of koud klimaat, noordelijk tot rondom de Noordelijke IJszee.

Meer

Zie ook de Nedelandse verklaring.

Verspreiding Equisetum arvense

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's