Algemeen

Normaal begin ik bij deze alinea met een interessant of leuk detail van de plant maar één zin bij het kopje Ecologie en Verspreiding van Floron viel mij op "Bospaardenstaart is vrijwel beperkt tot oude bossen, bosranden en houtwallen. De plant groeit bij voorkeur op plaatsen waar het daglicht de bodem raakt.". Meestal is het bij een plant wiens naam met Bos begint juist van schaduw houdt. Ook bij de wetenschappelijke naam bij het woord Sylvatica klopt dit dus ook niet. De "stengelbladen" staan in kransen rond om de (fertiele) stengel. Ze zijn vertakt en hangen een beetje. Bospaardenstaart komt in April en Mei boven de grond.

Er komen minstens 7 Equisetumsoorten in het wild voor in Nederland:

 • Bospaardenstaart (Equisetum sylvaticum) - Zeldzaam
 • Heermoes (Equisetum arvense) - Algemeen
 • Holpijp (Equisetum fluviatile) - Alemeen
 • Lidrus (Equisetum palustre) - Algemeen
 • Reuzenpaardenstaart (Equisetum telmateia) - Zeldzaam
 • Schaafstro (Equisetum hyemale) - Vrij zeldzaam
 • Vertakte paardenstaart (Equisetum ramosissimum) - Zeer zeldzaam

Verklaring Nederlandse naam

Equisetum komt van Equus (Latijn) en betekent "paard", en Seta (Latijn) en betekent "borstel/haren". Deze plantenfamilie is dus die van de Paardestaarten.

Sylvatica komt van Silva (Latijn) en betekent "bos". Dit zou benadrukken dat de voorkeur voor de groeiplaats (in de schaduw, bijvoorbeeld onder bomen). Maar bovenstaande spreekt dit tegen.

Namen in andere talen

 • English: Wood horsetail
 • Français: Prêle des bois
 • Deutsch: Wald-Schachtelhalm
 • Espanõl:
 • Italiano: Equiseto selvatico
 • Svenska: Skogsfräken
 • Norsk: Skogsnelle
 • Dansk:

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Halfbeschaduwde tot beschaduwde plaatsen op vrij droge tot vrij natte, voedselrijke, maar vrij stikstofarme, zwak zure, humusrijke grond, met horizontaal bewegend grondwater (zand, leem en löss). Vaak aan de voet van hellingen, waar engeszins basenrijk grondwater aan de oppervlakte komt.

Groeiplaats
Bossen (loofbossen, soms in naaldbosen, vrij droge voedselrijke bossen, bronbossen, met name op plekken met kalkarm kwelwater, op aarden walletjes in bossen en langs en in droogstaande greppels), bosranden, houtwallen, struwelen en waterkanten (beschaduwde slootkanten en oeverwallen aan de rand van beekdalen).

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam op de hogere zandgronden in het oosten, midden en zuiden van het land.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam.

Wallonië
Zeldzaam in de Ardennen. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
Gebieden met een koud of gematigd klimaat op het noordelijk halfrond.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Equisetum sylvaticum

Verspreiding Bospaardenstaart

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten