Equisetum variegatum 01


Algemeen

Bonte paardenstaart is één van acht voorkomende Paardenstaarten in Nederland. Hij is zeldzaam in Nederland en heeft een voorkeur voor één specifiek deel van het Hollands duingebied. Verder is de plant op diverse plekken in Nederland waargenomen. Bonte paardenstaart is te zien in Juni, juli en augustus.

Er komen minstens 8 Equisetumsoorten voor in Nederland:

 • Heermoes (Equisetum arvense) - Algemeen
 • Holpijp (Equisetum fluviatile) - Alemeen
 • Schaafstro (Equisetum hyemale) - Vrij zeldzaam
 • Lidrus (Equisetum palustre) - Algemeen
 • Bospaardenstaart (Equisetum sylvaticum) - Zeldzaam
 • Reuzenpaardenstaart (Equisetum telmateia) - Zeldzaam
 • Vertakte paardenstaart (Equisetum ramosissimum) - Zeer zeldzaam
 • Bospaardenstaart (Equisetum variegatum) - Zeldzaam

Verklaring Nederlandse naam

Het woord Paardenstaart heeft natuurlijk te maken met de gelijkenis. In ieder geval met de fertiele stengel (het eerste wat je boven de grond uitkomt van de plant) en de staart van een paard.

Het bonte heeft volgens mij persoonlijk te maken met het de tanden aan de stengeltop. Deze hebben zeer brede witvliezige rand met een zwart middendeel. Maar deze verklaring heb ik nog nergens gelezen.

Namen in andere talen

 • English: Variegated horsetail
 • Français: Prêle panachée
 • Deutsch: Bunter Schachtelhalm
 • Espanõl: Cola de caballo
 • Italiano: Equiseto variegato
 • Svenska: Smalfräken
 • Norsk: Fjellsnelle
 • Dansk: Liden Padderok

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open of laag begroeide plaatsen plaatsen op vochtige tot natte, 's winters vaak onder water staande, vrij voedselarme, kalkrijke grond, op plekken met een kortblijvende vegetatie (zand, leem en zavel).

Groeiplaats
Zeeduinen ('s winters onder water staande duinvalleien), moerassen (kalkmoerassen), afgravingen (moerassige plekken en tichelgaten), waterkanten (langs bergriviertjes en bergmeren), bermen (lemige bermen aan de rand van de Noordoostpolder) en drooggevallen zandplaten.

Verspreiding

Nederland
Zeer zeldzaam in het duingebied tussen Den Helder en Voorne en op Schiermonnikoog. Ook in het rivierengebied en in Flevoland.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam in de duinen. Nu alleen nog bij De Panne en Westende.

Wallonië
Zeer zeldzaam in Lotharingen (in de zuidelijke Ardennen).

Wereld
Koude en gematigde delen op het noordelijk halfrond. Noordelijk tot bij de Noordelijke IJszee. Het meest in gebergten in Noord- en Midden-Europa.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Bonte paardenstaart

Verspreiding Bonte paardenstaart

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten