Erigeron annuus

Algemeen

Veel mensen denken bij het zien van deze plant aan het Madeliefje (Bellis perennis) wat natuurlijk niet zo gek is want hij lijkt er sprekend op. Maar als je Fijnstraal beter bekijkt zie je dat de witte lintbloemen fijner (verrassend!) zijn en dat de stengels ook langer zijn. Ook de plaats waar je de plant kan tegen kan komen is vaak anders. Fijnstraal komt voor op natte tot vochtrijke grond op rivieroevers, bermen en dijken, luidt de officiële tekst. En dus niet overal zoals bij het Madeliefje.

De Fijnstraal is een lastige soort. Gelukkig heeft Floron een handige determinatietabel gemaakt voor een aantal soorten. Er komen in Nederland zeven soorten voor:

 • Erigeron karvinskianus (Muurfijnstraal) - Algemeen
 • Erigeron annuus (Zomerfijnstraal) - Algemeen
 • Erigeron canadensis (Canadeze fijnstraal) - Algemeen
 • Erigeron floribundus (Ruige fijnstraal) - Vrij zeldzaam
 • Erigeron bonariensis (Gevlamd fijnstraal) - Algemene soort
 • Erigeron sumatrensis (incl. daveauana) (Hoge fijnstraal) - Algemene soort
 • Erigeron acer (Scherpe fijnstraal) - Vrij zeldzaam

Verklaring Wetenschappelijke naam

De naam Erigon is afgeleid van het oude Griekse woord ἦρι (êri) dat "vroeg in de morgen" betekent en Geron γέρων (gérōn) dat "oude man" betekent. Deze twee woorden refereren naar de snel verschijnende harige vruchten na de bloei.

Annuus is Latijn. Het betekent "voor een jaar". Dit betekent dat deze plant maar een jaar bloeit na bevruchting. Dit in tegenstelling tot de Muurfijnstraal (Erigeron karvinskianus)

Namen in andere talen

 • English: Daisy/Tall fleabane
 • Français: Vergerette annuelle
 • Deutsch: Einjähriges Berufskraut
 • Espanõl:
 • Italiano: Céspica annua
 • Svenska:sommarbinka
 • Norsk: Trådstjerne
 • Dansk: Smalstråle 

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Daisy /Tall fleabane. Zoals bij algemeen beschreven lijkt Fijnstraal sprekend op een grote Daisy=Madeliefje. Fleabane betekent  "vlooien verderf/vergif".  Men verbrandde vroeger deze plant en de rook verdreef dan vlooien en andere insecten. Verschillende andere planten in Engeland hebben een soortgelijke naam. Bijvoorbeeld Heelblaadjes (Pulicaria dysenterica)

Voor de verspreiding van Erigeron annuus in Engeland zie deze kaart

De Franse naam is Vergerette annuelle

De Duitse naam is Einjähriges Berufskraut. Einjähriges wordt uitgelegd bij het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam. Berufkraut betekent "beroepskruid". Hiermee word bedoeld dat een beroep gedaan werd gedaan op dit kruid om een bepaalde ziekten/ongemakken te genezen/onderdrukken. 

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is Céspica annua. De betekenis van Cespica is mij onbekend. Annua betekent "jaarlijks". De plant komt elk jaar op dezelfde plek terug. De volledige betekenis hiervan is mij onbekend. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is sommarbinka. Sommar betekent natuurlijk "zomer". De periode wanneer deze plant bloeit. Het woord Binka is mij eigenlijk onbekend. Wel wordt het algemeen gebruikt voor een plant uit de Asterfamilie.

Voor de verspreiding van Erigeron annuus in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Trådstjerne. Tråd betekent "draad/garen". Hier worden de zeer smalle lintbloemen mee bedoeld. Stjerne betekent "ster". Aangezien deze plant niets te maken heeft met Grondster heb ik het vermoeden dat dit heeft te maken met de bloem"bodem" van waaruit de zeer smalle lintbloemen steken.

De Deense naam is Smalstråle. Dit betekent  "smalle stralen". Dit slaat op de smalle lintbloemen (smaller dan bijv. het Madeliefje) die rond het gele hartje stralen als de zon.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot soms licht beschaduwde, open plaatsen op vochtige tot natte, voedselrijke, vaak omgewerkte grond (zand, leem, klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Dijken (zandige plaatsen, o.a. kanaaldijken), bermen, grasland (uiterwaarden en hooiland), langs spoorwegen (spoorbermen), afgravingen (kalk-, leem- en steengroeven), oude muren, waterkanten (ruige oevers langs rivieren), jonge bosaanplantingen, begraafplaatsen, ruigten (humeuze ruigten) en stortterreinen.

Verspreiding


Nederland
Zeldzaam in Zuid-Limburg en in het rivierengebied. Eders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij zeldzaam in het Maasgebied en nabij enekele grote steden (met name Antwerpen en Brussel). Eders zeer zeldzaam.

Wallonië
Vrij zeldzaam in Brabant, in het Maasgebied en in de zuidelijke Ardennen. Eders zeer zeldzaam.

Wereld
Oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Als sierplant in andere werelddelen ingevoerd en vervolgens verwilderd en ingeburgerd. In Midden-Europa al sinds de 18de eeuw.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Zomerfijstraal

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's