Euphrasia tetraquetra

Algemeen

Ondanks dat deze plant een vrij zeldzame soort is moet je toch rekening houden de Vierrijige ogentroost tegen te komen. Hij komt vrijwel langs de hele Nederlandse kust voor en dat is ook de plaats waar andere soorten Ogentroost voorkomen. En aangezien het bij deze soort aankomt op de details is een goede flora onmisbaar. De Vierrijige ogentroost bloeit in Juni tot en met September.

Verklaring wetenschappelijke naam

Er zijn twee verklaringen die veel op elkaar lijken:

  1. Euphrasia (Grieks) betekent "opgewekt". De Grieken dachten dat de plant geneeskrachtige werking bezat en dat je van een aftreksel van deze plant vrolijk werd.
  2. De geslachtsnaam Euphrasia is het Griekse woord voor "vreugde", het was ook afgeleid van de naam van één van de drie Gratiën (Euphrosyne), zij was bekend om haar opgewekt karakter. De drie Gratiën waren de dochters van Zeus en Eurynome.

Tetra komt van téttares. Dit is Oudgrieks en betekent "vier". Wat het woord Quetra betekend weet ik nog niet.

Namen in andere talen

  • English:
  • Français: Euphraise de l'ouest
  • Deutsch:
  • Espanõl:
  • Italiano:
  • Svenska:
  • Norsk:
  • Dansk:

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op droge tot vochtige, kalkrijke, voedselarme grond.

Groeiplaats
Grasland (kort blijvend grasland nabij de kust) en zeeduinen.

Verspreiding

Nederland
Voornamelijk langs de kust.

Vlaanderen
Nabij de kust. De verspreiding is onvoldoende bekend.

Wallonië
Niet in Wallonië.

Wereld
In West-Europa, o.a. in Ierland, Groot-Brittannië en Noordwest-Frankrijk. Mogelijk ook aan de oostkust in de Verenigde Staten.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding

Verspreiding Vierrijige ogenroost

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten