Fumaria muralis EnfoqueFlores 2011-4-02 CampodeCalatrava


Algemeen

Omdat het verschil tussen de in Nederland voorkomende Duivenkervels zo klein is staat er op deze pagina duidelijk uitgelegd wat die verschillen zijn. Wat ik niet wist is dat De Gele helmbloem (Pseudofumaria lutea) ook een "soort" Duivenkervel is. Heel vaak zie je deze plant als verwilderde tuinplant maar soms ook als "muurplant" in bijv. grachten.Middelste duivenkervel bloeit in mei tot en met September.

Er komen minstens 4 Duivenkervel (Fumaria) in het wild voor in Nederland:

Verklaring wetenschappelijke naam

Fumaria is Latijn en betekent letterlijk "de plaats van rook". En net als de Nederlandse verklaring is de verklaring erg onzeker. Waar die rook nu vandaan komt is op vele manieren verklaard. Inderdaad de plant werd al beschreven door Plinius (circa 23 – 79 na Chr.) En in alle belangrijke kruidboeken uit de middeleeuwen komt hij voor. Vele namen kreeg de plant en meestal terug te brengen tot de Nederlandse naam "aardrook". Deze naam komt in veel talen terug. Een van de verklaringen is dat de bloemen van de plant iets wat doorzichtig zijn en eruit zien als rook. S'morgens als er lage mist is (aardrook) dan is dit effect nog beter te zien. Een andere verklaring is dat de rook van deze plant, bij verbranding, helpt bij duivels uitdrijving.

Muralis is Latijn en betekent natuurlijk "van de muur". Dit verwijst o.a. naar de plek waar Middelste duivenkervel te vinden is.

Namen in andere talen

  • English: Common Ramping-fumitory
  • Français: Fumeterre des remparts
  • Deutsch: Mauer-Erdrauch
  • Espanõl: Claveles
  • Italiano: Fumaria dei muri
  • Svenska: Murjordrök
  • Norsk: -
  • Dansk: -

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, omgewerkte of verstoorde, goed gedraineerde, zwak zure grond (zand en lichte rivierklei).

Groeiplaats
Akkers (akkers en akkerranden), braakliggende grond, ruderale plaatsen, hellingen, muren, puinhopen, ruigten (humeuze ruigten), grasland (sterk begraasde oude boomgaarden), bermen (open plekken), langs spoorwegen (spoorbermen), heggen en struwelen.

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in het oostelijke rivierengebied, in Gelderland en de Achterhoek. Zeldzaam in Noord-Brabant, Twente, op de zandgronden in het noordoosten en in laagveengebieden.

Vlaanderen
Zeldzaam. Het meest in de Zand- en Zandleemstreek.

Wallonië
Uitgestorven.

Wereld
In West-Europa, noordelijk tot in Zuid-Noorwegen. Ook in Groot-Brittannië en Ierland. Ingeburgerd in Australië en Nieuw-Zeeland.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Fumaria muralis

Verspreiding Middelste duivenlervel

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten