Galanthus nivalis

Algemeen

Als je dit plantje ziet kan je beginnen met aftellen tot de lente weer begint (zeker voor degene die niet van kou en sneeuw houden). Maar nog even geduld want zoals de naam doet vermoeden blijft het Sneeuwklokje stug doorgroeien, sneeuw of geen sneeuw (maar wel koude). Meestal zie je dit plantje als cultivar in de tuin. Soms in het wild. Soms blijkt het het Groot sneeuwklokje (Galanthus elwesii) te zijn. Beide soorten zijn de enige soorten Sneeuwklokje (Galanthus) die in Nederland in het wild voorkomen. Het Gewoon sneeuwklokje bloeit in Februari. Cultivars van dit plantje al in December en Januari.

Over de Deense naam kreeg ik het volgende bericht op Facebook. There's a few proverbs and poems associated with this flower. It is often picked, dried and sent along with "Gækkebreve" (Jesting letters) along with the verse: En vintergæk, en sommernar, en fugl foruden vinger. En lille ven som har dig kær en kærlig hilsen bringer". ("A winter jest, a summer fool, a bird without it's wings. A little friend who holds you dear a loving greeting brings". The receiver then has to guess the sender's identity. If the receiver can't guess who sent the letter, they owe the sender an Easter Egg. Often sent from grandchildren to grandparents who are often very poor at guessing! The letters are more or less elaborate papercuts depending on the sender's skill.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Galanthus komt van Oudgriekse γάλα, gala dat "melk" betekent en ἄνθος/anthos dat "bloem" betekent. Nivalis is Latijn en betekent "met sneeuw bedekt". Dus heel logisch een plant met melkwitte bloemen die al bloeit als de grond bedekt is met sneeuw.

Namen in andere talen

  • English: Snowdrop
  • Français: Perce-neige
  • Deutsch: Kleines Schneeglöckchen
  • Espanõl:
  • Italiano: Bucaneve
  • Svenska: Snödroppe
  • Norsk: Snøklokke
  • Dansk: Almindelig Vintergæk

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Snowdrop. Er zijn twee verklaringen:

  1. Volgens mij kan je dit het beste vertalen met "als de sneeuw valt".
  2. Drop betekent "druppel". Maar aangezien sneeuw nooit in de vorm van druppels valt is de vrije vertaling toch "sneeuwdruppel" vanwege de vorm van de bloem.

Voor de verspreiding van Galanthus nivalis in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Perce-neige. Dit vertaal je met een zinnetje, "het doorboren van de sneeuw".

De Duitse naam is Kleines Schneeglöckchen. Dit betekent "klein sneeuwklokje".

De Italiaanse naam is Bucaneve. Buca betekent "gat" en Neve "sneeuw". Het is ongeveer hetzelfde als de Franse naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Snödroppe. Deze naam is gelijk aan de Engelse naam, "als de sneeuw valt".

Voor de verspreiding van Galanthus nivalis in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Snøklokke. Dit betekent "sneeuwklokje".

De Deense naam is Almindelig Vintergæk. Dit betekent winterclown. Hiermee wordt bedoeld dat als dit plantje de sneeuw doorboort dit iedereen een vrolijk gevoel geeft. Zie voor verdere verklaring Algemeen.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Licht beschaduwde of soms zonnige plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, zwak zure tot iets kalkhoudende, humeuze grond (klei, leem, zavel, laagveen en zand).

Groeiplaats
Bossen (loofbossen, landgoedbossen, parkbossen en beek- en rivierbegeleidende loofbossen), hakhout, boomgaarden, hagen, struwelen, tuinen (o.a. oude tuinen en boerentuintjes), grasland, waterkanten (beekoevers) en dijken.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen als stinsenplant.

Vlaanderen
Vrij zeldzaam (al sinds lang) ingeburgerd, maar plaatselijk zeer zeldzaam of ontbrekend.

Wallonië
Vrij zeldzaam tot zeldzaam, maar (vrijwel) niet in de Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Zuidwest-Azië, Zuidoost-, Zuid- en Midden-Europa, westelijk tot in Noordwest-Spanje, noordelijk tot in Normandië (Frankrijk).

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Galanthus nivalis

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

LORON Verspreidingsatlas planten

Foto's