Galeopsis tetrahit

Algemeen

Deze plant komt steeds vaker voor in Nederland. Soms is dit geen goed teken want Hennepnetel is een goede stikstof indicator. En niet iedereen wil stikstof in de bodem. Er zijn verscheidene lipbloemigen die best veel lijken op de Gewone Hennepnetel dus een flora is best wel handig om tot de goede soort te komen. Gewone hennepnetel bloeit in Juni tot en en met de Herfst.

Er komen 7 soorten Galeopsis voor in Nederland:

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Galeopsis komt van Galea (Grieks) en betekent "bunzing,wezel of marter", en van Opsis (Grieks) en betekent "uitzien" of "gezicht". Men vond de bloemkroon van deze plant lijken op de geopende bek van een bunzing, wezel of marter.

Tetrahit komt van Tetrans (Grieks) en betekent "4", en van Itys (Grieks) wat "rand" betekent. Dit alles duidt op de vierkante stengel van de plant.

Namen in andere talen

  • English: Common Hemp-nettle
  • Français: Ortie royale
  • Deutsch: Stechender Hohlzahn
  • Espanõl: Ortiga real
  • Italiano: Canapetta comune
  • Svenska: Pipdån
  • Norsk: Kvassdå
  • Dansk: Almindelig Hanekro

Verklaring buitenlandse namen

De Engelse naam is Common Hemp-nettle: Dit betekent "gewone hennepnetel", net zoals de Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Galeopsis tetrahit in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Ortie royale. Dit betekent "koninklijke brandnetel". Deze plant lijkt op een brandnetel maar is het zeker niet. Men vindt hem kennelijk mooier omdat deze plant wel gekleurde bloemen heeft.

De Duitse naam is Stechender Hohlzahn. Dit betekent "stekende holtand". De bloemen zitten in kransen rond de steel in een beker met borstelige stekende haren. Kenmerkend voor alle Hennepnetel soorten zijn de twee holle tandvormige uitsteeksels onder de bloemkroonlip.

De Italiaanse naam is  Canapetta comune.  Canapetta komt van Canapa dat "hennep" betekent. Comune betekent "gewoon". Dit is ter onderscheid. In Italië kent men vele ondersoortren. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Pipdån. Deze naam is mij nog onbekend.

Voor de verspreiding van Galeopsis tetrahit in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Kvassdå. Deze naam is mij nog onbekend.

De Deense naam is Almindelig Hanekro. Almindelig betekent "algemeen". Hanekro betekent letterlijk "hanestrot/maagspier". Dit komt van een oude Deense uitdrukking "kro sig" wat zoiets betekent als "het vullen van de hanestrot". Simpel gezegd, het voederen van de haan/kippen. Kennelijk was Hennepnetel prima vogelvoer.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde, open plaatsen op vochtige tot matig droge, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke, stikstofrijke grond (het meest op zand en veen, maar ook wel op andere grondsoorten).

Groeiplaats
Omgewerkte grond (pioniervegetatie), moestuinen, akkers, bossen (lichte plekken in loofbossen), bosranden (voedselrijke zomen), struwelen, houtwallen, kapvlakten, puin, bermen (open plekken), plantsoenen, braakliggende grond, langs sporwegen, zeeduinen, ruigten, waterkanten (oeverruigten) en moerassen (verruigd rietland).

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen, maar vrij zeldzaam in Zeeland en in het noordelijk zeekleigebied.

Vlaanderen
Zeer algemeen, maar vrij zeldzaam in het kustgebied.

Wallonië
Algemeen.

Wereld
Europa, behalve in de zuidelijkste delen. Ingeburgerd in Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Galeopsis tetrahit

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's