Glechoma hederacea

Algemeen

Hondsdraf neutraliseert de jeuk van de brandnetelsteek. Omdat Hondsdraf op een zelfde soort bodem leeft, groeit deze vaak in de buurt van de brandnetels. Ook Grote weegbree (Plantago major) en Smalle weegbree (Plantago lanceolata)  helpen tegen brandneteljeuk. Kneus de bladeren tot het sap eruit komt en wrijf het over de buitjes.  Soms zie je op Hondsdraf een rood bolvormig galletje. Dit heet een Hondsdrafsnoepje. Zie bij Foto's een opname hiervan. Hondsdraf is de enige Glechoma soort die in Nederland in het wild voorkomt. Als de lente net is begonnen begint de Hondsdraf te bloeien, dat is in April, Mei en Juni.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring

Glechoma komt van Glechon (Grieks) en hiermee werd een bepaalde Munt of Tijm soort bedoeld. Dit verwijst naar de familie van de plant

Hederacea komt van Hedera (Grieks) en betekent "klimop". Dit omdat de bladeren van deze plant enige gelijkenis hebben met de klimop. Ook kan hier het groeigedrag (klimmen en kruipen/woekeren) mee worden bedoeld.

Namen in andere talen

  • English: Ground-ivy
  • Français: Lierre terrestre
  • Deutsch: Gundermann
  • Espanõl: Hiedra terrestre
  • Italiano: Ellera terrestre comune
  • Svenska: Jordreva
  • Norsk: Krossknapp
  • Dansk:Korsknap

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Ground-ivy. Dit betekent "grond-hedera". Deze naam heeft uitleg nodig. De Algemene naam voor Hedera helix is Ivy.  De herkomst van deze naam komt van het Oud Engelse Ifig, ook gerelateerd aan het Duitse  Efeu.Maar de orginele betekenis van beide namen is onbekend. Deze over de grond groeiende "klimplant" heeft qua bladvorm wel iets weg van Hedera. Dit is ook de verklaring van het tweede deel van de wetenschappelijke naam.

Voor de verspreiding van Glechoma hederacea in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Lierre terrestre. Dit betekent ook "grondklimop".

De Duitse naam is Gundermann. Deze naam is mogelijk afgeleid van het Oudhoogduitse Gund dat "pus" betekent. Dit zou het gemeenschappelijk gebruik als medicinale plant aangeven. In het Oudhoogduits werden planten die over de grond groeide/klommen Gundareba genoemd.

De Spaanse naam is Hiedra terrestre. Dit betekent "grondklimop".

De Italiaanse naam is Ellera terrestre comune. Ellera betekent "klimop". Terreste betekent "aarde/grond" en Commune betekent "gewoon/algemeen". Een kleine variant op de vorige naam, "algemene grondklimop". Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Jordreva. Dit betekent "aardrank", dus een plant die over de bodem klimt/rankt en weer nieuwe uitlopers (rizomen) maakt.

Voor de verspreiding van Glechoma hederacea in Zweden zie deze kaart.

De Noorse en Deense naam zijn beide Krossknapp/Krossknapp. Dit betekent "kruisknop". Als de plant volledig in bloei staat is er op de bovenlip van de bloem een witte kruisvormige knop gevormd. Dit zijn kruisvormige helmknoppen.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op vochtige tot matig droge, matig voedselarme tot zeer voedselrijke, humushoudende grond (alle grondsoorten).

Groeiplaats
Bossen (loofbossen en langs bospaden), bosranden, struwelen, heggen (voedselrijke zomen), zeeduinen (duinbossen), omgewerkte grond (vaak licht beschaduwde plaatsen), akkers, grasland (o.a. uiterwaarden en beschaduwde gazons), bermen, dijken, plantsoenen, waterkanten (o.a. afkalvende oevers van bosbeken), schuttingen, ruigten, puin, oude verweerde muren, stapelmuren en in knotwilgen.

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Algemeen, maar vrij zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Gematigde streken op het noordelijk halfrond. Ingeburgerd in o.a. Noord-Amerika, Nieuw-Zeeland en Australië.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Glechoma hederacea

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's