Algemeen

Deze plant stond gewoon hier om de hoek in een stadsparkje.  Ik heb deze foto's jaren geleden gemaakt en hij komt elk jaar weer terug. Vaak minder mooi want er wordt met regelmaat gemaaid. Na navraag gedaan te hebben ben ik op deze naam gekomen. Het blijkt een verwilderde tuinplant te zijn uit het ongelofelijk grote geslacht Havikskruiden. Er staan wel 48 soorten/ondersoorten op de lijst van Floron! Het is voor de gemiddelde florist bijna onmogelijk tot de juiste soort en ondersoort te komen met determineren. Daarom heeft Floron deze planten verdeeld in groepen (Secties). Om tot de juiste sectie te komen staat hier een determinatiehulp. Vroeg havikskruid bloeit in Juni, Juli en Augustus.

Verklaring Wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Hieracium similatum (Jord. ex Boreau) O.Bolòs & Vigo

Hieracium komt van Hierax (Grieks) en betekent "havik". Het verhaal wil dat deze vogels van dit kruid aten om scherper te kunnen zien.

Subsp. is een afkorting van subspecies. Dit is Latijn en betekent letterlijk "onder de soort". Hiermee wordt bedoeld dat het geen losstaande soort is maar een iets afwijkende plant dan zijn/haar originele soort.

Simulatum betekent "net doen alsof/kopie". Heukels beschouwt de soort als een synoniem van muurhavikskruid. Dus deze plant is een soort kopie.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit Ford. ex Boreau

Jord staat voor Claude Thomas Alexis Jordan (29 oktober 1814 - 7 februari 1897). Hij was een Franse botanicus en taxonoom. Van 1836 tot 1877 reisde hij veel door Frankrijk en verzamelde veel botanische exemplaren tijdens reizen naar het Centraal Massief , de Alpen , de Pyreneeën en op excursies naar locaties in de buurt van Lyon. In 1848 werd de soort door hem beschreven als Hieracium glaucinum in de publicatie Cat. Gr. Jard. 

ex een afkorting  bij een auteurcitatie die aangeeft (in de plantkunde) dat de eerste auteur het taxon heeft beschreven, maar de tweede auteur de eerste geldige formele beschrijving heeft gegeven.

Boreau staat voor Alexandre Boreau (5 maart 1803 - 5 juli 1875). Hij was een Franse botanicus.

     

O.Bolòs staat voor Oriol de Bolòs i Capdevila (16 maart 1924 - 22 maart 2007). Hij was een Spaanse botanicus , pteridoloog en fytosocioloog. Ik heb deze publicatie niet kunnen vinden en heb dus geen voorbeeldfoto.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

  • English:Hawkweed
  • Français: Porcelle à feuilles tachées
  • Deutsch:Geflecktes Ferkelkraut
  • Espanõl:
  • Italiano:
  • Svenska: Hökfibblor
  • Norsk: Flekkgrisøyre
  • Dansk: Plettet Kongepen

Verklaring buitenlandse namen

De Engelse naam Hawkweed Dit betekend, net als de Nederlandse naam, "havikskruid".

Deze, Hieracium glaucinum subsp. simulatum, plant komt niet voor in Engeland.

De Franse naam is Porcelle à feuilles tachées. Porcelle komt van Porcelet en betekent "biggetje". à Feuilles betekent "met bladeren". En Tachées is een vervoeging van Tacheter (bespikkelen) en  betekend "bespikkeld. Dus "bladeren die zijn bespikkeld met biggenvlekken.

De Duitse naam is Geflecktes Ferkelkraut. Dit betekent "gevlekt biggenkruid", net zoals de Nederlandse naam.

De Italiaanse naam is Hieracium glaucinum subsp. simulatum. Ik kon geen Italiaanse naam vinden voor Vroeg havikskruid.

De Zweedse naam is Hökfibblor. Hök betekent "havik" bedoeld zoals in de Nederlandse naam. Fibbla is een oud Zweeds woord voor composieten van o.a Hypochaeris.

De plant Vroeg havikskruid komt niet voor in Zweden. Wel vele andere ondersoorten Havikskruid. Bovenstaande naam is de algemene Zweedse naam voor Hieracium (Havikskruid).

De Noorse naam is Flekkgrisøyre. Dit betekent "gevlekte varkensoor".

De Deense naam is Plettet Kongepen. Plettet betekent "gevlekt". De betekenis van Kongepen is mij nog onbekend.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot meestal licht beschaduwde plaatsen op matig droge tot matig vochtige, kalkrijke, meestal stenige grond.

Groeiplaats
Bossen (loofbossen), puinhellingen, kalkrotsen, muren (o.a. kademuren) en andere steenachtige plaatsen.

Verspreiding

Nederland
Waaarschijnlijk zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam. Het meest op oude kademuren in Kortrijk. Op deze plaats komt ze al sinds begin 1900 voor. Een tweede groeiplaats bevindt zich in Poperinge (in een oude pastorietuin).

Wallonië
Zeldzaam.

Wereld
In Zuid- en Midden-Europa, noordelijk tot in de Belgische Ardennen.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

{bootstrappanel Verspreiding Hieracium glaucinum subsp. simulatum

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's