Himantoglossum hircinum

 

©Martin Stevens


Algemeen

Deze grote Orchis (soms wel 1 meter) is niet moeilijk te herkennen. Behalve de geur herken je meteen de lange middenlippen. Behalve in zuid-Limburg (uiteraard) komt hij ook voor op enkele plaatsen in Zeeland en aan de kust in zuid- en noord-Holland. Zoals vele andere Orchissen staat hij op de Rode lijst als gevoelig. Het is een zeer zeldzame soort en bloeit hij in Mei, Juni en Juli.

Op de onderstaande lijst staan 25 soorten orchideeën. De meeste zijn, zoals hierboven genoemd, zeer zeldzaam tot zeldzaam. Sommige zijn zelfs algemeen. Maar alle zijn waargenomen in Nederland. Soms alleen in het puntje van Zuid-Limburg, soms enkel op de waddeneilanden en soms verspreid over een deel van het land. Zoals ook hierboven beschreven staat gebeurt het vaak dat orchideeën kruisen met andere soorten. Er ontstaan dan zogenaamde hybride soorten. Deze staan niet in de lijst.

Omdat het niet altijd even makkelijk is een Orchis op naam te brengen staat er op de site van Floron een handige zoekkaart.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Himantoglossum is afgeleid van Himanthos (Grieks) en betekent "riem" en Glossum (Grieks)en betekent "tong".

Hircinum is afgeleid van Hircus (Latijn) wat "geitenbok" betekent. De eerste twee Griekse beschijvingen slaan op de lange riemvormige tong van èèn van de kroonbladeren die je zou kunnen vergelijken met een geitensik.

Namen in andere talen

  • English: Lizard Orchid
  • Français: Orchis bouc, Loroglosse
  • Deutsch: Bocks-Riemenzunge
  • Espanõl: Orquídea del Lagarto
  • Italiano: Barbone caprino
  • Svenska: Trollyxne
  • Dansk: Stinkende båndtunge

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Lizard Orchid: Lizard betekent "hagedis" en Orchid "orchidee". De bloemen van deze plant zijn indrukwekkend, met de lip of " lip ', met een lange centrale lip die zich uitstrekt tot 7cm, met twee zijlobben, die lijken op de poten en de staart van een hagedis. Ook wordt gesuggereerd dat de gedraaide lip en lobben eruit als een hagedis 'duik' in de bloem (eigenlijk de kap-achtige kelkbladeren).

Voor de verspreiding van Himantoglossum hircinum in Engeland zie deze kaart.

Er zijn twee Franse namen:

  1. Orchis bouc: Orchis betekent "orchidee". Bouc betekent "bok", dus Bokkenorchis zoals de Nederlandse naam.
  2. Loroglosse: Loro komt uit het Latijn en betekent "riem/schoenveter". Glosse komt van Glossum en wordt uitgelegd bij de wetenschappelijke verklaring van de plant.

De Duitse naam is Bocks-Riemenzunge. Bocks betekent "bokken". Riemen betekent "riem/schoenveter" en zunge "tong". Totaal dus zoiets als "bok met riemvormige tong". Dit geeft de wtenschappelijke ook weer.

De Spaanse naam is  Orquídea del Lagarto.  Orquídea betekent "orchidee". Del Lagarto betekent "van de hagedis". Dus in Spanje is het weer de Hagedisorchis.

De Italiaanse naam is Barbone caprino. Barbone betekent "poedel/zwerver" en Caprino "geit/bok". Alhoewel ik het nergens heb gelezen neem ik aan dat aan dat hiermee de gelijkenis van de lange krulharen van een poedel of lange ongeknipte/verzorgde haren van een zwerver met de lange krullende riemvormige bloemeinde worden bedoeld. En de plant stinkt/ruikt naar bokkenurine. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Bockyxne. De betekenis van deze naam is mij nog onbekend.

Deze soort komt niet voor in Zweden.

De Deense naam is Stinkende båndtunge. Waarschijnlijk betekent dit "stinkende riemgesp", naar het uiterlijk van de bloeiende plant. Maar aangezien ik dit niet zeker weet is de verklaring nog onbekend.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op matig droge tot vochtige, voedselarme, kalkrijke, humushoudende grond (zand en mergel).

Groeiplaats
Zeeduinen (laag duinstruweel en duingrasland), grasland (kalkgrasland en hooiland), bosranden, dijken en bermen.

Verspreiding

Nederland
Zeer zeldzaam in de kalkrijke duinen, in Zeeland en in Zuid-Limburg.

Vlaanderen
Zeldzaam in de duinen bij De Haan. Elders uiterst zeldzaam.

Wallonië
Zeldzaam in het Maasgebied en de zuidelijke Ardennen, maar vrij algemeen in de Viroinvallei.

Wereld
Zuidwest-Azië, Noord-Afrika (Atlasgebergte) en Zuid- en Midden-Europa. Noordelijk tot in Midden-Duitsland, België, Nederland en Midden-Engeland.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Himantoglossum hircinum

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten