Humulus lupulus

Algemeen

Mijn persoonlijke ervaring met Hop is dat deze pas opvalt bij het zien van de typische Hopbellen. De bloeiperiode met mannelijk of vrouwelijke bloemen is best kort. De vrouwelijke bloemen zullen uiteindelijk uitgroeien tot die overbekende Hopbellen. En het blad verwissel je al snel met een of andere tuinstruik, Braam bijv. Dus zeker als de plant nog geen meters omhoog is geklommen valt hij niet op. Hop is de enige Humulus soort die in het wild voor komt in Nederland. Hop bloeit in Juli tot en met September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Humulus lupulus L.

De verklaring voor de wetenschappelijke naam is allerminst eenduidig. Het boek Planten en hun naam van H. Kleijn (1970) vat het als volgt samen. We moeten het waarschijnlijk niet bij Plinius zoeken, want hij schijnt de Hop niet te hebben gekend. Men veronderstelt dat de naam uit het Duits of Germaans is ontstaan en wel van humel of humela. Anderen menen denken dat de naam afkomstig is van humus: bodem, of humure: vochtig zijn, vanwege het groeien op vochtige plaatsen. Ook meent men dat de middeleeuwse naam van hümulus ontstaan zou kunnen zijn uit het Slavische chmeli, dat hop beduidt.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. Dit staat voor Carl Linnaeus. In 1753 beschreef hij Humulus lupulus in de publicatie Species Plantarum.

     

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Hopwynsels
  • English: Hop
  • Français: Houblon grimpant
  • Deutsch: Hopfen
  • Espanõl: El lúpulo
  • Italiano: Luppolo comune
  • Svenska: Humle
  • Norsk: Humle
  • Dansk: Humle

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Hop. Dit is dezelfde naam als de Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Hop in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Houblon grimpant. Dit betekent "klimhop".

De Duitse naam is Hopfen. Dit betekent ook "hop"

De Spaanse en Italiaanse naam is nagenoeg gelijk. El lúpulo/Luppolo comune. Dit betekent ook Hop/Gewone hop.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse, Noorse en Deense naam is gelijk, Humle. Dit betekent "hommel". De typische hopbellen die ontstaan na de bloei van de vrouwelijke bloemen lijken wel iets op dit insect.

Voor de verspreiding van Hop in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op vochtige tot vrij natte, voedselrijke, stikstofrijke, humeuze grond (lemig zand, leem, klei stenige plaatsen en soms op venige grond). Deze liaan kan vrij langdurige overstromingen vedrdragen.

Groeiplaats
Bossen (loofbossen, rivier- en beekbegeleidende bossen en moerasbossen), bosranden, heggen, struwelen, hakhout, boomwallen, tegen hekwerken, soms op muren klimmend, plantsoenen, langs spoorwegen (spoorbermen), zeeduinen en waterkanten (op steenglooiingen langs de grote rivieren).

Verspreiding

Nederland
Algemeen, maar zeldzaam in het noordelijk kleidistrict en in het Waddengebied.

Vlaanderen
Algemeen, maar zeldzaam in de Polders.

Wallonië
Algemeen, maar zeer zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Een groot deel van Europa en Azië, oostelijk tot in Centraal Siberië en Japan). Ook in Noord-Amerika.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Humulus lupulus

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's