Sedum telephium 150805


Algemeen

Er komen in Nederland, op een paar zeer zeldzame na,  5 soorten Vetkruiden (Sedum) voor:

Hemelsleutel bloeit in Juli tot en met September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Het woord Hylo komt uit het Griekse woord ύλη hyle en betekent "bos". Waarom is mij onbekend want naar mijn weten is een Sedumsoort geen schaduwplant.

Er zijn twee verklaringen:

 1. De naam Sedum komt van Sedare (Latijn) en betekent "afhouden/afvoeren". Dit omdat vroeger het bijgeloof was dat de plant donder en bliksen kon afweren (afhouden/afvoeren).
 2. De naam Sedum komt van Sedeo (Latijn) en betekent "zitten" . Dit omdat de plant schijnbaar zonder enig verband op rotsen/daken groeit.

Telephium komt Telephus. Dit was een koning van een land in Klein Azië (gebied bij de Grieks/Trojaanse mythologische oorlogen) die zijn wonden, volgens een sage, zou helen met deze plant.

Namen in andere talen

 • English: Orpine
 • Français: Orpin reprise
 • Deutsch: Purpur-Fetthenne
 • Espanõl:
 • Italiano: Borracina maggiore
 • Svenska: Kärleksört, Purpurfetblad
 • Norsk: Smørbukk
 • Dansk: Almindelig Sanct Hansurt

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Orpine. Dit is een algemene naam voor het geslacht Sedum (Vetkruiden) waar Hemelsleutel onderdeel van uit maakt. Orpine is afgeleid van Orpiment of Auripigmentum. Aurus (Latijn) betekent "goud" en Pigmentum (Latijn) betekent "kleurstof", vanwege de gouden glans van het mineraal arseen sulfide. Als gele verfstof was het ook bekend onder de naam Operment. Meestal is een Sedum geel van kleur vandaar deze (algemene) naam.

Voor de verspreiding van Hemelsleutel in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Orpin reprise. De naam Orpine wordt bij de Engelse naam uitgelegd.De naam Reprise betekent "hervatten". De plant heeft dikke stengelbladeren e.d., zoals elke Sedum, dus hij kan veel kou en vocht hebben. Maar als deze Sedum alsnog bovengronds afsterft "hervat" de plant in het voorjaar de groei. Zo ontstaat een dikke pol.

De Duitse naam is Purpur-Fetthenne. Dit betekent "paarse-vette kip". Die vette kip is een (voor sommige ondankbare/vreemde) algemene naam voor het geslacht Sedum. Het vette is een vergelijking met de vlezige plant. Sedums zijn succulenten. Dat wil zeggen dat zij water in hun bladeren kunnen opslaan. Over de kip/hen heb ik nog niets kunnen vinden dus dit is nog onbekend. De kleur "purper" geeft aan om welke soort Sedum het gaat.

De Italiaanse naam is Borracina maggiore. Wat Borracina betekent is mij onbekend. Als je Borracina in Google opzoekt vind je vaak dat Borracina "muurpeper" betekent. Eigenlijk klopt dit wel want Hemelsleurtel behoort tot dezelfde familie. Muurpeper (Sedum acre) heet bijv. Borracina acre. Maggiore betekent "grotere". Meestal is dit ter onderscheid. Maar in dit geval klopt het wel. Het is een beduidend grotere Sedum. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

Er zijn twee Zweedse namen:

 1. Kärleksört: Kärle betekent "liefde" en Ört is de Scandinavische term voor "kruid". Dus "liefdeskruid" Dit komt uit een oude traditie die zegt dat m.b.v. Hemelsleutel verschillende liefdesaffaires waren te voorspellen..

Voor de verspreiding van Hylotelephium telephium subsp. telephium in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Smørbukk. Ook deze naam verwijst naar het "vette" karakter van de plant. Buttercup of Butterball ( Noors : Smørbukk , letterlijk "Butter-buck") is een Noors sprookje verzameld door Asbjørnsen en Moe . Buttercup wordt zo genoemd omdat hij "mollig en vet, en dol is op goede dingen"

De Deense naam is Almindelig Sanct Hansurt. Almindelig betekent "algemeen". De naam Sancthans verwijst naar de avond op 23 Juni dat de verjaardag van Johannis de Baptist wordt gevierd. Door op die avond deze plant te plukken was men in staat huwelijken, geboortes e.d te voorspellen.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot halfbeschaduwde plaatsen op vrij droge tot vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, niet of weinig bemeste, matig zure tot kalkrijke (basische) grond (zand, leem, lichte klei en zavel).

Groeiplaats
Bermen, grasland (met name op perceelsranden en slootkanten), rivierdijken, kanaaldijken, langs spoorwegen (spoordijken), bossen (lichte bossen), struwelen, bosranden, heggen (kalkrijke zomen) en zeeduinen (binnenduinen).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen op de hogere zandgronden, in Zuid-Limburg en in de Zeeuwse en Hollandse duinen, vrij zeldzaam in laagveengebieden en Zeeland, zeldzaam in kleigebieden en zeer zeldzaam in het Waddengebied en Flevoland.

Vlaanderen
Vrij algemeen, maar zeer zeldzaam in de Polders.

Wallonië
Vrij algemeen.

Wereld
Gematigde en koele streken in Europa en Azië. Ingeburgerd in Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Sedum telephium

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten