Hypericum.maculatum.1


Algemeen

Nooit gedacht dat er zoveel soorten Hertshooi waren. Niet gek dat ik deze soort nooit heb gezien want hij komt voor het grootste gedeelte in het Oosten van Nederland voor en ik woon in het westen (zie het Floron verspreidingskaartje). De Kantig en Gevlekte hertshooi staan hier op één pagina want ze zijn echt lastig uit elkaar te houden. Er zijn wel verschillen maar je hebt een zeer goede flora nodig om te lezen welke dat zijn. Wat wel opvallend is dat de kale stengelbladeren geen of zeer weinig doorzichtige punten hebben zoals alle andere Hertshooi soorten. Sommige buitenlandse namen verwijzen er zelfs naar. De plant bloeit in Juni tot en met September.

Er komen minstens 10 Hertshooi (Hypericum) soorten in het wild voor in Nederland:

 • Berghertshooi (Hypericum montanum) - Zeer zeldzaam
 • Canadees hertshooi (Hypericum canadens) - Zeer zeldzaam
 • Fraai hertshooi (Hypericum pulchrum) - Zeldzame soort
 • Gevleugeld hertshooi (Hypericum tetrapterum) - Algemeen
 • Kantig/Gevlekt hertshooi (Hypericum maculatum) - Algemeen
 • Mansbloed (Hypericum androsaemum) - Algemeen/verwilderde tuinplant
 • Moerashertshooi (Hypericum elodes) - Vrij zeldzaam
 • Ruig hertshooi (Hypericum hirsutum)  - Zeldzaam
 • Sint-janskruid (Hypericum perforatum) - Algemeen
 • Sint-janskruid x Kantig hertshooi (Hypericum × desetangsi) - Algemeen

En dan zijn er enkele soorten die niet eens een Nederlandse naam hebben en er zijn enkele kruisingen. Het is dus maar net in welk deel van het land je woont welke je tegenkomt.

Verklaring wetenschappelijke naam

Er zijn twee verklaringen voor Hypericum:

Hypericum stamt af van Hypo (Grieks) en betekent "onder/tussen", en Ereiko (Grieks) en betekent "heide". Dit wil zeggen dat de plant veel voorkomt op heidegronden.
Hypericum verwijst naar de god Hyperion, vader van de zon in de Griekse mythologie. Een rede van deze verwijzing naar de zon is dat de bloemen zo schitterend geel zijn.

Maculatum komt van Macula (Latijn) en betekent "gevlekt", wat duidt op de vlekken op de kroonbladen

Namen in andere talen

 • English: Imperforate St John's-wort
 • Français: Millepertuis maculé
 • Deutsch: Kanten-Hartheu
 • Espanõl: Hipérico no perforado
 • Italiano: Erba di San Giovanni delle Alpi
 • Svenska: Fyrkantig johannesört
 • Norsk: Firkantperikum
 • Dansk: Kantet Perikon

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige of soms licht beschaduwde plaatsen op droge tot vochtige, matig voedselrijke, grazige grond (leem en zand).

Groeiplaats
Grasland (hooiland en weiland), bossen (lichte bossen), bosranden, struwelen, heide, bermen (o.a. op taluds van nieuwe wegen), waterkanten (o.a. langs greppels), braakliggende grond, afgravingen (zandgroeven en leemgroeven) en langs spoorwegen (spoordijken).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in Zuid-Limburg, in het oosten en midden en in het rivierengebied. Zeldzaam in Zeeland, in laagveengebieden en in het noordelijk zeekleigebied. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij algemeen, maar de soort ontbreekt vrijwel in de Polders en is zeer zeldzaam in de duinen.

Wallonië
Vrij algemeen.

Wereld
Kantig hertshooi en Gevlekt hertshooi: West- en Midden-Europa.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Hypericum maculatum

Verspreiding Kantig Hertshooi

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten