Hypochaeris radicata

Algemeen

Zoals het verspreidingskaartje al laat zien Gewoon biggenkruid is zeer algemeen. Sterker nog, naast de Paardenbloem (Taraxacum officinale) is het misschien wel een van de meest succesvolle soorten. En als een echte Composiet lijkt hij erg op verschrikkelijk veel soortgenoten. Dus opgelet. Samen met Glad Biggenkruid (Hypochaeris glabra) zijn dit de enige twee Biggenkruid (Hypocharis) soorten die in Nederland in het wild voorkomen. Hij bloeit in Juni tot en met September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Hypo (Grieks) betekent "voer" en Chaeris komt van choiros (Grieks) en betekent "big/zwijn". Dus varkensvoer. Hypochaeris radicata (Gewoon biggenkruid is rijk aan eiwit en aan mineralen, zoals calcium en fosfor. Dus zeer geschikt om door grazende dieren te worden gegeten. Omdat het bladrozet op de grond ligt, kunnen koeien het niet eten. Schapen en varkens wel. Varkens zijn ook dol op de wortel, die zij met de snuit uit de grond wroeten.

Radicatus (Latijn) betekent "vastgeworteld". wat duidt op de forse/krachtige wortels.

Namen in andere talen

  • English: Hairy Cat's Ear
  • Français: Porcelle enracinée
  • Deutsch: Gewöhnliches Ferkelkraut
  • Espanõl:
  • Italiano: Costolina giuncolina
  • Svenska: Rotfibbla
  • Norsk: Kystgrisøye
  • Dansk: Almindelig Kongepen

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Hairy Cat's Ear. Dit betekent "harige kattenoor". Dit vanwege de gelijkenis met de iets wat harige bladeren.

Voor de verspreiding van Hypochaeris radicata in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Porcelle enracinée. Porcelle komt van het Latijnse Porcellus wat "big" betekent. Enracinée betekent "wortel", wat de Franse benaming is voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Gewöhnliches Ferkelkraut.  Dit betekent net zoals de Nederlandse naam, "gewoon biggenkruid".

De Italiaanse naam is Costolina giuncolina. Costolina betekent "gebogen/ribben". Een echte verklaring heb ik niet. Na wat rondgevraagd te hebben heb ik één uitleg. Als je het stengelblad over de middennerf buigt zie je "gebogen" zijnerven, als en soort ribbenkast. Ik vind het iets wat ver gezocht en mocht deze verklaring kloppen dan geld dit meer voor Glad biggenkruid (Hypochaeris glabra). De zijnerven zijn bij deze plant beter zichtbaar. Giunco betekent "riet". Waarschijnlijk verwijzend naar de altijd kale stengels die dan op riet zouden lijken. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Rotfibbla Dit betekent "leeuwentand". Waarschijnlijk omdat de plant er zo op lijkt, maar er zijn verschillen. Rot betekent letterlijk "wortel" en Fibbla is een oud Zweeds woord voor composieten van o.a Hypochaeris. Wat de uiteindelijke betekenis is van het woord Rotfibbla is mij onbekend.

Voor de verspreiding van Gewoon biggenkruid in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Kystgrisøyre. Dit betekent "kust varkensoren". Dit Biggenkruid (Grisøyre) groeit voornamelijk langs de Noorse kust.

De Deense naam is Almindelig Kongepen. Het woord Almindelig betekent "algemeen". Het woord Kongepen is mij nog onbekend.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, iets open plaatsen op droge tot matig vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, weinig bemeste, zwak zure tot basische, kalkarme tot kalkhoudende grond (zand, leem, löss, verdroogd veen en lichte klei).

Groeiplaats
Bermen, grasland (hooiland en gazons), zeeduinen (duinvalleien), rivierduinen, rivierdijken, hellingen, afgravingen (zandgroeven), langs spoorwegen (spoorwegterreinen), tussen straatstenen, stenen taluds van viaducten en beschoeiingen, braakliggende akkers, kapvlakten, bosranden, heide en zandverstuivingen.

Verspreiding

Nederland
Algemeen.

Vlaanderen
Algemeen, maar zeldzaam in de Polders.

Wallonië
Algemeen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Zuidwest-Azië en Europa (behalve in het hoge noorden en in Portugal). Nu in gematigde streken van alle werelddelen.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Hypochaeris radicata

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten