Waterkruiskruid Rielermaten


a

Algemeen

In eerste instantie denk je te maken te hebben met Jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris/Senecio jacobaea) maar nee Waterkruiskruid is toch echt een andere soort. En als ik het Floron verspreidingskaartje zie best wel algemeen. Best wel vreemd eigenlijk, misschien toch over het hoofd gezien. Waterkruiskruid bloeit in Juni, Juli en Augustus.

Verklaring Nederlandse naam

Jacobaea komt van Sint Jacob. Het hoogtepunt van de bloei is op de verjaardag (25 juli) van deze heilige.

Aquaticus is Latijn en betekent natuurlijk "groeiende in of bij het water.

Namen in andere talen

  • English: Marsh Ragwort
  • Français: Séneçon aquatique
  • Deutsch: Wasser-Greiskraut
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Senecio acquatico
  • Svenska: Vattenstånds
  • Norsk: Dikesvineblom
  • Dansk: Vand-Brandbæger

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot soms licht beschaduwde plaatsen op vochtige tot meestal natte, matig voedselrijke, weinig bemeste, humeuze, zwak zure grond (veen, slibrijk zand, leem, zavel en klei). Vaak op plekken met kwel.

Groeiplaats
Grasland (vaak 's winters tijdelijk overstroomd hooiland, weiland en nat, bemest grasland), bermen, waterkanten (o.a. langs greppels), aanspoelingsgronden, bij bronnen, polderdijken, bossen (lichte plaatsen) en grienden.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in laagveengebieden en vrij zeldzaam in het rivierengebied, op de Waddeneilanden, in het noordelijk zeekleigebied, in Zuidoost-Fryslân en in Drenthe. Elders zeldzaam, maar zeer zeldzaam op de Veluwe.

Vlaanderen
Zeldzaam in de Polders en in de riviervalleien. Elders zeer zeldzaam.

Wallonië
Zeldzaam in de valleien van de Samber, de Semois en de Viroin. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
In West-, Midden- en Zuid-Europa.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding

Verspreiding Waterkruiskruid

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten