Leucojum aestivum

Algemeen

Tijdens een excursie in de buurt van de Oude maas (Rhoon) heb ik deze plant samen met de, ook typisch voor dit gebied, Spindotterbloem (Caltha palustris subsp. araneosa) massaal gezien. Ook als ingezaaid exemplaar kom je hem vaak tegen. Dit verklaart de gele stippen op het Floron verspreidingskaartje. Het grote verschil met het Lenteklokje is dat het Zomerklokje minstens 3 bloemen heeft per stengel i.p.v. 1.  Er zijn natuurlijk meer verschillen en die staan in een flora. Samen met het Lenteklokje zijn het Zomerklokje de enige twee Leucojum-soorten die in het wild voorkomen in Nederland. Zomerklokje bloeit in April tot en met Juni, dus vóór de zomer.

Verklaring Wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Leucojum aestivum L.

Het woord Leucojum komt van Leucos (grieks) en betkent "wit", de kleur van de boemen.

Aestivum is Latijn en betekent Zomer.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. Dit staat voor Carl Linnaeus. In 1759 beschreef hij Leucojum aestivum in de publicatie Systema Naturae.

     

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Neakene famkes
  • English: Summer Snowflake
  • Français: Nivéole d'été
  • Deutsch:  Sommer-knotenblume
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Campanelle maggiori
  • Svenska: Sommarsnöklocka
  • Norsk: Jonsokklosterklokke
  • Dansk: Sommer-hvidblomme

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Summer Snowflake. Dit betekent "zomersneeuwklokje".

Voor de verspreiding van Zomerklokje in Engeland zie deze kaart

De Franse naam is Nivéole d'été. De naam Nivéole is afgeleid van Galanthus nivalis (Gewoon sneeuwklokje). De volledige naam betekent dan ook weer "zomer sneeuwklokje".

De Duitse naam is Sommer-knotenblume. Dit betekent letterlijk "zomer-knopenbloem". Het is meer een knoop dan een stengel met bloem en kroonblaadjes.

De Spaanse naam is mij onbekend. Er zijn dan ook geen waarnemingen in Spanje.

De Italiaanse naam is Campanellino. Dit betekent "klokje". Uiteraard naar de vorm van de bloem. Een wel heel algemene naam maar kennelijk genoeg voor de Italianen om te weten om welke plant het gaat.  Maggiori betekent "groot". Deze toevoeging is ter onderscheid van het Lenteklokje  (Leucojum vernum).

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Sommarsnöklocka. Dit betekent weer "zomersneeuwklokje".

Voor de verspreiding van Zomerklokje in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Jonsokklosterklokke. Dit betekent Jonsok is in Noorwegen een jubileum feestdag voor midzomer 23 juni. Dit is oorspronkelijk de avond voor het kerkfeest ter nagedachtenis aan Johannes de Doper 24 juni. Niet dat het Zomerklokje dan bloeit. Maar wat dat betreft klopt de Nederlandse naam ook niet. Klosterklokke betekent "kloosterklokje". Misschien bestaat er in Noorwegen ook zoiets als een Stinzenplant.

De Deense naam is Sommer-hvidblomme. Dit betekent letterlijk "zomer-witbloemetje".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, soms licht beschaduwde, warme plaatsen op natte, neutrale, matig voedselrijke tot voedselrijke, stikstofrijke, humeuze grond (meestal klei, vaak wat venig of soms leem, zand of zavel).

Groeiplaats
Grasland (moerassig grasland, riviergrasland, venig boezemland, zowel hooiland als hooiweiden), moerassen (buitendijks rietland), waterkanten (oeverruigten langs beken en rivieren) en wilgengrienden.

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in laagveengebieden in het westen van het land en zeer zeldzaam in het zoetwatergetijdengebied, langs de benedenloop van de grote rivieren en langs de Vecht. Elders alleen verwilderd.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam in het dal van de Grote Nete en Kleine Nete, bij Waregem en in Klein-Brabant. Vroeger ook langs de Schelde bij Antwerpen.

Wallonië
Slechts op een plaats in de Scheldvallei.

Wereld
In Zuidwest-Azië en Zuid-, West- en Midden-Europa. Noordelijk tot in Nederland en Groot-Brittannië. Ingeburgerd in Noord-Amerika.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's