Lycopus europaeus

Algemeen

Wolfspoot groeit graag bij water (soms er in) of op heel drassige plekken. Daarvoor is hij uitgerust met een dikke wortelstok waarmee hij zich gemakkelijk kan vasthouden op drassige plaatsen. . Met uitlopers  die hij naar vier richtingen uitstuurt, kan hij zich snel boven aanspoelsel of slootbagger uitwerken. Zo kan hij de concurrentie aan met forsere moerasplanten. Ook op muren die aan het water liggen, zoals gracht- en kademuren, kan hij zich handhaven.  Ook stond/staat de plant  bekend om zijn medicinale werking. O.a. de beïnvloeding van de schildklierwerking. Wolfspoot bloeit vanaf Juni tot en met Augustus.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring wetenschappelijke naam

Lycopus komt van Lykos (Grieks) en betekent "wolf", en van Podion (Grieks) wat "voet/klauw" betekent. Dit heeft met het uiterlijk van de plant te maken.

Europaeus duidt op het gegeven dat deze plant alleen in Europa groeit.

Namen in andere talen

  • English: Gipsywort
  • Français: Lycope d'Europe
  • Deutsch: Ufer-Wolfstrapp
  • Espanõl:
  • Italiano: Marrubio d'acqua
  • Svenska: Strandklo
  • Norsk: Klourt
  • Dansk: Sværtevæld

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Gipsywort. Deze naam is ontstaan uit het feit dat Roma mensen (zigeuners) hun huid beschilderde met  de kleurstof van gemaakt van Wolfspoot om deze donkerder te maken. Misschien om zichzelf onherkenbaar te maken of er uit te zien als een zwerver. Ook zouden dezelfde Roma de kleurstof gebruiken om linnen e.d. te kleuren.

Voor de verspreiding van Lycopus europaeus in Engeland zie deze kaart

De Franse naam is Lycope d'Europe. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Ufer-Wolfstrapp. Dit betekent "oever-wolfstrapp". Het woord oever wil zeggen dat Wolfspoot altijd in een vochtige omgeving groeit. En het is ter onderscheid van de Hohe Wolfstrapp (Lycopus exaltatus) die niet in Nederland voorkomt en trouwens ook niet in Duitsland, wel in Oost-europa. Het woord Wolfstrapp is terug te leiden naar de vorm van de stengelbladeren. Een letterlijke vertaling heb ik nergens kunnen vinden maar alles wijst naar dezelfde verklaring als het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam.

De Italiaanse naam is piede di lupo. Dit betekent "wolfspoot". Het is de Italiaanse benaming voor de Nederlandse naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Strandklo. Strand wil alleen maar zeggen dat deze plant van een vochtige omgeving houdt. Hiermee wordt dus niet het zilte strand bedoeld maar de zoete kustlijn van een rivier of meertje. Klo betekent "(wolfs) klauw".

De Noorse naam is Klourt. Dit betekent "klauwkruid". Ört/eurt/urt is de Scandinavische term voor "kruid".

De Deense naam is Sværtevæld. Letterlijk betekent dit "zwarte rijkdom". Dit heeft natuurlijk enige uitleg nodig. Het Zwarte komt van de kleurstof die uit deze plant gewonnen kan worden. Met Rijkdom wordt de weeldig bebloeide oever bedoeld. Dus een verwijzing naar de vochtige omgeving die nodig om Wolfspoot te laten groeien.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op natte, matig voedselrijke tot voedselrijke grond (zand, leem, zavel, lichte klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Waterkanten (natte steenglooiingen, langs greppels, kanalen, rivieren en grachten, kademuren en sluismuren), moerassen (verlandingsvegetaties, ruig rietland en drijftillen), drooggevallen plaatsen, op rottend hout nabij water, zeeduinen (duinvalleien en langs duinplassen), ruigten, grasland (moerassige plaatsen) en bossen (moerasbossen).

Verspreiding

Nederland
Algemeen, maar zeldzaam in het noordelijk zeekleigebied.

Vlaanderen
Algemeen.

Wallonië
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Hoge Ardennen.

Wereld
In Europa, behalve in de meest noordelijke delen. Ook in West- en Midden-Azië. Ingeburgerd in Noord-Amerika en Australië.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Lycopus europaeus

 

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's