LythrumHyssopifolia2


Algemeen

In tegenstelling tot Grote kattenstaart  (Lythrum salicaria) komt Kleine Kattenstaart nauwelijks voor in Nederland. Er staan maar een paar stippen op het Floron verspreidingskaartje in Nederland. Kleine kattenstaart bloeit in Juli tot en met September.

Er komen minstens 4 Lythrum soorten in het wild voor in Nederland:

Verklaring wetenschappelijke naam

Lythrum is afgelijd van Lythron (Grieks) en betekent "met bloed bevlekt/bezoedeld". Dit komt door de donkerrode kleur van de bloemen van deze plant. Persoonlijk vind ik de bloemen helemaal niet donkerrood dus van deze verklaring ben ik niet zeker.

Een plant genaamd Hysop is in gebruik sinds de klassieke oudheid . De naam is een directe aanpassing van het Griekse ὕσσωπος ( Hyssopos ). Het Hebreeuwse woord אזוב ( ezov , esov of esob ) en het Griekse woord ὕσσωπος hebben waarschijnlijk een gemeenschappelijke (maar onbekende) oorsprong. De plant heeft stengelbladeren die veel op die van Hyssop lijken. 

Folia komt van Folis (Latijn) en betekent "blad".

Namen in andere talen

  • English: Grass-poly
  • Français: Salicaire à feuilles d'hyssope
  • Deutsch:
  • Espanõl: Arroyuelo
  • Italiano: Litro issopifoglio
  • Svenska: Dvärgfackelblomster
  • Norsk: Møllekattehale
  • Dansk: Græskattehale

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pionier) op vochtige tot natte, matig voedselarme, droogvallende grond en soms tussen grind.

Groeiplaats
Waterkanten (drooggevallen rivieroevers), periodiek overstroomde plaatsen, omgewerkte grond en industrieterreinen.

Verspreiding

Nederland
Zeer zeldzaam in Zuid-Limburg, in het rivierengebied en in stedelijke gebieden (o.a. Amsterdam). De soort houdt meestal niet lang stand op een bepaalde groeiplaats. Ingeburgerd tussen 1975 en 1999.

Vlaanderen
Niet in Vlaanderen.

Wallonië
Zeer zeldzaam in het Maasgebied en de zuidelijke Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Zuid-Europa. In alle werelddelen, vooral in kustgebieden en zoutsteppen. In Europa noordelijk tot in Nederland en België (de noordgrens ligt bij ongeveer 53° N.Br).

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Lythrum hyssopifolia

Kleine kattenstaart

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten