Malva alcea08


Algemeen

Van origine is het Vijfdelig kaasjes kruid een vrij zeldzame plant. Maar voor dat u begint te juichen als er zo'n plant in de tuin verschijnt, het is ook een tuinplant. Dat is goed te zien aan de gele stippen op het Floron verspreidingskaartje. Vijfdelig kaasjeskruid bloeit in Juni tot en met September.

Er komen in minstens 7 soorten Kaasjeskruid (Malva) in Nederland in het wild voor: 

Ook de plant Heemst (Althaea officinalis) lijkt veel op diverse Malva soorten. Heemst maakt wel deel uit van de Malvafamilie maar is een andere soort, een Athaea.

Verklaring wetenschappelijke naam

Er zijn drie verklaringen voor Malva:

 • Malva is afgeleid van Moloche/Malacha/Molkos (Grieks) en betekent "week/verzachten". De plant werd vanwege haar slijmerige sap weekmaker/verzachter.
 • Malva is afgeleid van Malluah (Hebreeuws!!) en betekent "saladeachtige groente", wat duidt op het gebruik van deze plant in het eten.
 • Malva komt van het Franse woord Mauve wat "rozeviolet" betekent naar de kleur van de kroonbladeren.

Alcea is een verbuiging van het Griekse Altho dat genezen/helen betekent. Dit omdat de plant en veel van zijn familieleden van de Kaasjeskruiden (Malvaceae) een genezende werking hebben.

Namen in andere talen

 • English: Greater Musk-mallow, Hollyhock
 • Français: Mauve alcée
 • Deutsch: Spitzblatt-Malve
 • Espanõl:
 • Italiano: Alcea 
 • Svenska: Rosenmalva
 • Norsk: Rosekattos
 • Dansk: Rosenkatost

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, soms heel licht beschaduwde plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, vaak omgewerkte grond en op stenige plaatsen.

Groeiplaats
Dijken (rivieren en kanalen), bermen (ruige plaatsen), langs spoorwegen (spoorbermen), ruderale plaatsen, ruigten (humeuze ruigten), heggen, struwelen, stortterreinen en ruïnes.

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in het rivierengebied, in Zuid-Limburg en in stedelijke omgeving. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam. Het meest in het oosten van de Leemstreek en in de Maasvallei.

Wallonië
Vrij zeldzaam tot zeldzaam in Lotharingen en de Kalkstreek (de zuidelijke Ardennen en het Maasdal). Elders zeer zeldzaam.

Wereld
In Zuid- en Midden-Europa, van Zuid-Italië en het noorden van de Balkan tot in het Oostzeegebied. Ingeburgerd elders in Europa en in het oosten van Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Malva alcea

Verspreiding Vijfdelig kaasjeskruid

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten