Malva sylvestris

Algemeen

Vroeger stond Malva bekend als een kruid dat erg handig was om te genezen tegen vele kwalen. Het stond bekend als Herba omniumorbium, wat zoiets betekent als "het kruid voor allerlei ziekten. Reeds Plinius vertelde dat een beker van het sap uit de planten getrokken alle ziekten uit het lichaam houdt. Groot kaasjeskruid bloeit in Juni tot en met de herfst.

Er komen in minstens 7 soorten Kaasjeskruid (Malva) in Nederland in het wild voor: 

Ook de plant Heemst (Althaea officinalis) lijkt veel op diverse Malva soorten. Heemst maakt wel deel uit van de Malvafamilie maar is een andere soort, een Athaea.

Verklaring

Er zijn drie verklaringen voor Malva:

 1. Malva is afgeleid van Moloche/Malacha/Molkos (Grieks) en betekent "week/verzachten". De plant werd vanwege haar slijmerige sap weekmaker/verzachter.
 2. Malva is afgeleid van Malluah (Hebreeuws!!) en betekent "saladeachtige groente", wat duidt op het gebruik van deze plant in het eten.
 3. Malva komt van het Franse woord Mauve wat "rozeviolet" betekent naar de kleur van de kroonbladeren.

Sylvestris (Latijn) betekent "bosachtig, met hout begroeid". Dit verwijst naar de voorkeursplek om te groeien bij deze plant. Alhoewel de plant in Nederland vaker voorkomt langs bijv. de berm i.p.v. het bos, maar wel als voorkeur in de schaduw.

Namen in andere talen

 • English:  Common Mallow, blue mallow, high malow 
 • Français: Grande Mauve, Mauve sylvestre
 • Deutsch: Wilde Malve
 • Espanõl: Malva común
 • Italiano: Malva selvatica
 • Svenska: Vanlig rödmalva, Vildmalva, Röd kattost
 • Norsk: Apotekarkattost
 • Dansk: Almindelig Katost

Verklaring buitenlandse namen

Er zijn drie Engelse namen:

 1. Common Mallow: Common betekent "gewoon" en Mallow  is afgeleid van het Oud Engelse "malwe" wat weer geïmporteerd werd uit het Latijnse "malva". Ook kan het van het vroegere Griekse woord μαλάχη (malakhē) wat "mallow" betekent er mee te maken hebben. Beide termen zijn trouwens van Mediterraanse afkomst bedoeld voor een groep planten (Lavatera) die later zijn ingedeeld tot de Malva familie.
 2. Blue mallow: Dit betekent "blauwe mallow". Als je de Paarse bloemen droogt en er bijv. een tinctuur van maakt wordt de kleur Blauw i.p.v. Paars
 3. High mallow: Dit betekent "hoge mallow". Door de ongelofelijke populariteit zijn er heel veel volksnamen voor deze plant. O.a. cheese-cake, cheese-cake flower, cheese-flower, cheese-log, mallow, marsh mallow, pancake plant, zebrina mallow.

Voor de verspreiding van Malva sylvestris in Engeland zie deze kaart.

Er zijn twee Franse namen:

 1. Grande Mauve: Dit betekent letterlijk "grooe paarse". Het Groot kaasjeskruid is net een slag groter dan Klein kaasjeskruid (Malva neglecta) maar het scheelt niet echt veel. Met paars wordt natuurlijk de kleur van de bloemen bedoeld.
 2. Mauve sylvestre: Dit is de een combinatie van weer het woord Mauve (paars) en de twee wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Wilde Malve. Het woord Wilde "in het wild groeiende werd waarschijnlijk gegeven ter onderscheid van de gekweekte variant. Men ontdekte al snel dat deze Malve (Malva sylvestis) erg nuttig was voor voedsel en medische toepassingen. De volksnamen voor deze plant zijn dan ook talrijk, Käslikraut, Hasenpappel, Hanfpappel, Johannispappel, Katzenkäse, Pissblume, Ross-Malve, Mohrenmalve, Algiermalve, Gartenpappel, Malve, Mauretanische Malve, Stockrose etc.

De Italiaanse naam is Malva selvatica. Dit is de Italiaanse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Spaanse naam is Malva común. Dit betekent "algemene/veel voorkomende Malva".

Er zijn twee Zweedse namen:

 1. Rödmalva: Dit betekent "algemene rode malva".
 2. Röd kattost: Dit betekent letterrlijk "rood kat-kaas". Rood is dus min of meer de kleur van de plant. Met Kat-kaas wordt bedoeld dat het een soort "nepkaas" is. Eigenlijk staat de kat in Scandinavië gelijk aan de hond in Nederland. Lees bijv. ook maar Hondspeterselie (Aethusa cynapium). Eigenlijk wordt hier bedoeld "geschikt voor huisdieren, niet voor de mens". Maar natuurlijk wordt hier ook bedoeld dat de vruchtdozen op kazen lijken (zie de verklaring bij de Nederlandse naam) maar het dus niet zijn. 

Voor de verspreiding van Malva sylvestris in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is  Apotekarkattost. Dit betekent "apothekerskattost". Een tegenstelling dus. Deze plant stond al heel vroeg bekend om zijn heilzame werking. Het woord Kattost is uitgelegd bij de derde Zweedse naam.

De Deense naam is Almindelig Katost. Dit betekent "algemene katost".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, vaak iets open plaatsen op matig droge tot vochtige, voedselrijke, vaak omgewerkte of betreden, humusrijke en goed doorlatende grond (leem, zavel, klei en stenige grond).

Groeiplaats
Bermen, wegkanten, dijken, akkers (akkerranden), ruigten, puin, braakliggende grond, zeeduinen, langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), haventerreinen, industrieterreinen en tussen straatstenen.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen, met name in Zeeland. Vrij zeldzaam in het oosten en midden van het land.

Vlaanderen
Vrij algemeen, maar vrij zeldzaam in de Kempen. Het meest in de Polders, de Duinen en de Zand- en Zandleemstreek.

Wallonië
Vrij algemeen, maar zeer zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa en Azië. Nu in alle werelddelen, in gebieden met een gematigd of substropisch klimaat.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Malva sylvestris

 

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's