(MHNT) Medicago arabica


Algemeen

Toen ik het Floron verspreidingskaartje van dit plantje zag viel mij natuurlijk ook op dat Gevlekte rupsklaver een algemene plant is .............in Zeeland en de in de aangrenzende Hollandse duinen. Waarschijnlijk voelt dit plantje zich daar prima thuis. Want ik kan mij niet voorstellen dat je Gevlekte rupsklaver over het hoofd ziet, hij is klein maar zeker niet onopvallend. Gevlekte rupsklaver bloeit al in April tot en met Oktober.

Er komen 10 Honingklavers (Melilotus) soorten in het wild voor in Nederland:

 • Citroengele honingklaver (Melilotus officinalis) - algemeen
 • Bonte Luzerne (Medicago × varia) - vrij zeldzaam
 • Gevlekte rupsklaver (Medicago arabica) - algemeen
 • Goudgele honingklaver (Melilotus altissimus) - algemeen
 • Kleine honingklaver (Melilotus indicus) - zeldzaam
 • Kleine rupsklaver (Medicago minima) - zeldzaam
 • Luzerne (Medicago sativa) - algemeen
 • Ruige rupsklaver (Medicago polymorpha) - zeer zeldzaam
 • Sikkelklaver (Medicago sativa subsp. falcata) - vrij zeldzaam
 • Witte honingklaver (Melilotus albus) - algemeen

Verklaring wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Medicago arabica (L.) Huds.

Medicago komt van Medicago van Media (stuk van Persië/Iran). Hier komt de plant oorspronkelijk vandaan.

Arabica is Latijn en betekent natuurlijk "Arabië",]. Maar of de plant daadwerkelijk daar vandaan komt is mij niet duidelijk.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit (L.) Huds.

L. staat voor Carl Linnaeus. In 1753 beschreef hij de soort als eerste als Medicago polymorpha var.arabica in de publicatie Species Plantarum.

     

Huds. staat voor William Hudson (Kendal, 1730 - 23 mei 1793). Hij was een botanicus en apotheker. Hij was een van de eerste Britse botanici en mycologen, die een omvangrijke publicatie over inheemse paddenstoelen heeft uitgebracht. Zijn belangrijkste publicatie, Flora Anglica, werd in 1762 uitgebracht. Op 5 november 1761, werd hij Fellow of the Royal Society. In 1757 werd hij adjunct-bibliothecaris bij het British Museum. Ook was hij lid van de Linnean Society of London. In 1762 herschreef hij de soort als Medicago arabica in de publicatie Flora Anglica.

   

Namen in andere talen

 • Frysk: Frysk: Bûnte klaver
 • English: Spotted Medick
 • Français: Luzerne tachetée
 • Deutsch: Arabischer Schneckenklee
 • Espanõl: Carretón
 • Italiano: Erba medica araba
 • Svenska: Fläcklusern
 • Norsk: Flekksnegleskolm
 • Dansk: Plettet Sneglebælg

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Spotted Medick. Dit betekent "gevlekte Medick"  Het woord Medick is afgeleid van het eerste deel van de wetenschappelijke naam.

Voor de verspreiding van Gevlekte rupsklaver in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Luzerne tachetée. Dit is een combinatie van Luzerne dat ook een Medicago soort (zelfde geslacht) en het woord Tachetée dat "gevlekt" betekent.

De Duitse naam is  Arabischer Schneckenklee. Dit betekent Arabische slakkenklaver. Het woord Arabische verwijst naar het feit dat dit plantje uit Arabië (Perzië) komt. Het grappige is wat wij een rupsklaver (Medicago) noemen heet in Duitsland Schneckenklee (slakkenklaver).

Voor de verspreiding van Gevlekte rupsklaver in Duitsland zie deze kaart.

De Spaanse naam is Trébol manchado. Trébol is de Spaanse benaming voor Klaver. Manchado betekent "gevlekt".

De Italiaanse naam is Erba medica araba. Dit is een combinatie van het woord Herba dat "kruid" betekent en Medicago araba wat de Italiaanse benaming is van de volledige wetenschappelijke naam.

De Zweedse naam is Fläcklusern. Dit betekent "gevlekte Luzerne". Dit is het zelfde als de Franse naam.

Voor de verspreiding van Gevlekte rupsklaver in Zweden zie deze kaart.

De Noorse en Deense naam is Flekksnegleskolm/Plettet Sneglebælg. Dit betekent "gevlekte slakkenpeul". De vlekken bevinden zich op de stengelbladeren en de peulen/vruchten van dit plantje lijken op een slakkenhuisje.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, warme plaatsen op matig vochtige, matig voedselrijke, kalkrijke, grazige kleigrond.

Groeiplaats
Grazige kanaaldijken en andere dijken, enigszins ruderale bermen, grasland (vochtig, bemest grasland), zeeduinen, braakliggende grond en pas verhoogde zeedijken.

Verspreiding

Nederland
Algemeen in Zeeland en de aangrenzende Hollandse duinen, laagveengebieden en westelijk Noord-Brabant. Zeldzaam in het rivierengebied en in Noord-Holland. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij zeldzaam in de Polders en zeldzaam in de duinen en langs de rivieren. Elders zeer zeldzaam of ontbrekend.

Wallonië
Zeldzaam in het Maasgebied en in de zuidelijke Ardennen.

Wereld
Zuidwest-Azië, Noord-Afrika en Zuid- en Zuidwest-Europa. Oostelijk tot in Iran en noordelijk tot op de Britse eilanden en in Nederland. Ingeburgerd in Noord-Amerika en Australië.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Medicago arabica

Verspreiding Gevlekte rupsklaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten