(MHNT) Medicago arabica


Algemeen

Toen ik het Floron verspreidingskaartje van dit plantje zag viel mij natuurlijk ook op dat Gevlekte rupsklaver een algemene plant is .............in Zeeland en de in de aangrenzende Hollandse duinen. Waarschijnlijk voelt dit plantje zich daar prima thuis. Want ik kan mij niet voorstellen dat je Gevlekte rupsklaver over het hoofd ziet, hij is klein maar zeker niet onopvallend. Gevlekte rupsklaver bloeit al in April tot en met Oktober.

Er komen minstens 6 soorten Rupsklaver (Medicago) in het wild voor in Nederland:

Verklaring wetenschappelijke naam

Medicago komt van Medicago van Media (stuk van Persië/Iran). Hier komt de plant oorspronkelijk vandaan.

Arabica is Latijn en betekent natuurlijk "Arabië",]. Maar of de plant daadwerkelijk daar vandaan komt is mij niet duidelijk.

Namen in andere talen

  • English: Spotted Medick
  • Français: Luzerne tachetée
  • Deutsch: Arabischer Schneckenklee
  • Espanõl: Carretón
  • Italiano: Erba medica araba
  • Svenska: Fläcklusern
  • Norsk: Flekksnegleskolm
  • Dansk: Plettet Sneglebælg

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, warme plaatsen op matig vochtige, matig voedselrijke, kalkrijke, grazige kleigrond.

Groeiplaats
Grazige kanaaldijken en andere dijken, enigszins ruderale bermen, grasland (vochtig, bemest grasland), zeeduinen, braakliggende grond en pas verhoogde zeedijken.

Verspreiding

Nederland
Algemeen in Zeeland en de aangrenzende Hollandse duinen, laagveengebieden en westelijk Noord-Brabant. Zeldzaam in het rivierengebied en in Noord-Holland. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij zeldzaam in de Polders en zeldzaam in de duinen en langs de rivieren. Elders zeer zeldzaam of ontbrekend.

Wallonië
Zeldzaam in het Maasgebied en in de zuidelijke Ardennen.

Wereld
Zuidwest-Azië, Noord-Afrika en Zuid- en Zuidwest-Europa. Oostelijk tot in Iran en noordelijk tot op de Britse eilanden en in Nederland. Ingeburgerd in Noord-Amerika en Australië.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Medicago arabica

Verspreiding Gevlekte rupsklaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten