20130529Medicago minima Hockenheim2


Algemeen

Kleine rupsklaver is zo'n beetje de kleinste telg uit de familie Rupsklaver (Medicago). Maar zeker niet de minst mooie! Zowel de bloemen als de blaadjes hebben een prachtige witte beharing. En natuurlijk vallen die typische vruchtjes weer op. Rupsklaver bloeit in Mei tot en met Oktober.

Er komen 10 Honingklavers (Melilotus) soorten in het wild voor in Nederland:

 • Citroengele honingklaver (Melilotus officinalis) - algemeen
 • Bonte Luzerne (Medicago × varia) - vrij zeldzaam
 • Gevlekte rupsklaver (Medicago arabica) - algemeen
 • Goudgele honingklaver (Melilotus altissimus) - algemeen
 • Kleine honingklaver (Melilotus indicus) - zeldzaam
 • Kleine rupsklaver (Medicago minima) - zeldzaam
 • Luzerne (Medicago sativa) - algemeen
 • Ruige rupsklaver (Medicago polymorpha) - zeer zeldzaam
 • Sikkelklaver (Medicago sativa subsp. falcata) - vrij zeldzaam
 • Witte honingklaver (Melilotus albus) - algemeen

Verklaring wetenschappelijke naam

Medicago komt van Medicago van Media (stuk van Persië/Iran). Hier komt de plant oorspronkelijk vandaan.

Minima komt van Minus. Het is Latijn en betekent "klein".

Namen in andere talen

 • English: Bur Medick
 • Français: Luzerne naine
 • Deutsch: Zwerg-Schneckenklee
 • Espanõl: Cadillos
 • Italiano: Erba medica minima
 • Svenska: Sandlusern
 • Norsk: Småsnegleskolm
 • Dansk: Liden Sneglebælg

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open tot grazige plaatsen op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, neutrale tot kalkrijke grond (zand, zavel en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Zeeduinen (langs duinpaden, grasland en binnenduinweiland), dijken (kanaaldijken), grasland (kalkgrasland), langs spoorwegen (spoorwegterreinen), braakliggende grond, opgespoten grond (kalkrijk zand) en waterkanten ('s zomers droogvallende rivierstrandjes en langs grindgaten).

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse duinen en zeer zeldzaam langs de Maas en de Waal in Limburg en in de rest van Zeeland.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam in de duinen en langs de rivieren.

Wallonië
Zeer zeldzaam in de zuidelijke Ardennen en langs de Maas en de Vesder.

Wereld
Europa. Noordelijk tot in Engeland en Zuid-Zweden. Ook in Noord-Afrika (Atlasgebergte), Zuidwest-Azië en China. Ingeburgerd in Noord-Amerika en Australië.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Medicago minima

Verspreiding Kleine rupsklaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten