Melilotus albus

Algemeen

Zoals in de beschrijving bij Ecologie & Verspreiding is Witte honingklaver te vinden op plekken waar planten beginnen te groeien. De plant, en de Citroengele variant, valt op doordat hij met gemak 1.5 meter kan worden en hij heeft een struikachtig uiterlijk. Witte honingklaver bloeit van Juli tot en met September.

Er komen 4 Honingklavers (Melilotus) soorten in het wild voor in Nederland:

 • Citroengele honingklaver (Melilotus officinalis) - algemeen
 • Goudgele honingklaver (Melilotus altissimus) - algemeen
 • Kleine honingklaver (Melilotus indicus) - zeldzaam
 • Witte honingklaver (Melilotus albus) - algemeen

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Melilotus komt van Mellis (Latijn) wat "honing" betekent. Dit heeft met de geur te maken.

Albus (Latijn) en betekent "wit", natuurlijk de kleur van de bloem. Er bestaat ook een gele variant,de Melilotus officinalis

Namen in andere talen

 • English: White Melilot
 • Français: Mélilot blanc
 • Deutsch: Weißer Steinklee
 • Espanõl:
 • Italiano:  Meliloto bianco
 • Svenska: Vit sötväppling
 • Norsk: Kvitsteinkløver
 • Dansk: Hvid Stenkløver

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is White Melilot. Dit betekent "witte melilotus". Dit is een combinatie van het woord White en het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam.

Voor de verspreiding van Melilotus albus in Engeland zie deze kaart

De Franse naam is Mélilot blanc. Dit betekent "witte melilotus" net zoals de Engelse naam.

De Duitse naam is Weißer Steinklee. Dit betekent "witte steenklaver". Een "steenklaver" heeft het liefst een "stenige" ondergrond zoals ook bij Ecologie & Verspreiding staat beschreven. Dat deze plant lijkt op klaver is natuurlijk te zien aan het in drieën splitste (langgesteelde) stengelblad.

De Italiaanse naam is Meliloto  bianco. Dit is de Italiaanse benaming voor het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam. Bianco betekent "wit". Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Vit sötväppling. Dit betekent "witte sötvappling". Sötväppling bestaat uit twee dele Söt betekent "zoet"en Väppling betekent "klaver".

Voor de verspreiding van Melilotus albus in Zweden zie deze kaart.

De Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk,  Kvitsteinkløver/Hvid Stenkløver. Dit betekent "witte steenklaver".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op vochtige tot droge, matig voedselrijke, omgewerkte, vaak kalkhoudende en stenige grond (stenige plaatsen, mergel, leem, rivierklei en zand).

Groeiplaats
Akkers (akkerranden), bermen, zandige dijken, langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), industrieterreinen, haventerreinen, parkeerplaatsen, vluchtheuvels, tussen straatstenen, plantsoenen, braakliggende grond, opgespoten grond, stortterreinen, ruigten (voedselrijke ruigten), ruderale plaatsen en afgravingen (wanden van mergel- en leemgroeven).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen, het meest in stedelijke omgeving. Vrij zeldzaam in Gelderland, in het oosten en het noordoosten en zeldzaam op de Waddeneilanden.

Vlaanderen
Vrij algemeen. Het meest in het kustgebied.

Wallonië
Vrij algemeen in het Maasgebied en in de zuidelijke Ardennen. Elders vrij zeldzaam tot zeldzaam.

Wereld
Oorspronkelijk uit Oost-Europa en Midden-Siberië. Nu in alle werelddelen, in gebieden met een gematigd klimaat.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Melilotus albus

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten