Melilotus albus

Algemeen

Zoals in de beschrijving bij Ecologie & Verspreiding is Witte honingklaver te vinden op plekken waar haast geen planten groeien. Het is een echte pioniersplant. Witte honingklaver, en de Citroengele variant, vallen op doordat hij met gemak 1.5 meter kan worden en hij heeft een struikachtig uiterlijk. Witte honingklaver bloeit van Juli tot en met September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen 4 Honingklavers (Melilotus) soorten in het wild voor in Nederland:

 • Citroengele honingklaver (Melilotus officinalis) - algemeen
 • Goudgele honingklaver (Melilotus altissimus) - algemeen
 • Kleine honingklaver (Melilotus indicus) - zeldzaam
 • Witte honingklaver (Melilotus albus) - algemeen

Verklaring Wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Melilotus albus Medik.

Melilotus komt van Mellis (Latijn) wat "honing" betekent. Dit heeft met de geur te maken.

Albus (Latijn) en betekent "wit", natuurlijk de kleur van de bloem, maar er bestaat ook een gele variant, de Melilotus officinalis.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit Medik.

Medik. staat voor Friedrich Kasimir Medikus (1736 -1808) of Friedrich Casimir Medicus. Hij was een Duitse botanicus en arts. Hij werd geboren in Grambach. In 1787 beschreef hij Melilotus albus in de publicatie Vorlesungen der Churpfälzischen physicalisch-öconomischen Gesellschaft.

    

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Namen in andere talen

 • Frysk: Wite hunichklaver
 • English: White Melilot
 • Français: Mélilot blanc
 • Deutsch: Weißer Steinklee
 • Espanõl: Meliloto blanco
 • Italiano:  Meliloto bianco
 • Svenska: Vit sötväppling
 • Norsk: Kvitsteinkløver
 • Dansk: Hvid Stenkløver

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is White Melilot. Dit betekent "witte melilotus". Dit is een combinatie van het woord White en het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam.

Voor de verspreiding van Melilotus albus in Engeland zie deze kaart

De Franse naam is Mélilot blanc. Dit betekent "witte melilotus" net zoals de Engelse naam.

De Duitse naam is Weißer Steinklee. Dit betekent "witte steenklaver". Een "steenklaver" heeft het liefst een "stenige" ondergrond zoals ook bij Ecologie & Verspreiding staat beschreven. Dat deze plant lijkt op klaver is natuurlijk te zien aan het in drieën splitste (langgesteelde) stengelblad.

De Spaanse en Italiaanse naam is nagenoeg gelijk, Meliloto blanco/Meliloto  bianco . Dit is de Spaans/Italiaanse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam. Bianco betekent "wit".

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Vit sötväppling. Dit betekent "witte sötvappling". Sötväppling bestaat uit twee dele Söt betekent "zoet"en Väppling betekent "klaver".

Voor de verspreiding van Melilotus albus in Zweden zie deze kaart.

De Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk,  Kvitsteinkløver/Hvid Stenkløver. Dit betekent "witte steenklaver".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op vochtige tot droge, matig voedselrijke, omgewerkte, vaak kalkhoudende en stenige grond (stenige plaatsen, mergel, leem, rivierklei en zand).

Groeiplaats
Akkers (akkerranden), bermen, zandige dijken, langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), industrieterreinen, haventerreinen, parkeerplaatsen, vluchtheuvels, tussen straatstenen, plantsoenen, braakliggende grond, opgespoten grond, stortterreinen, ruigten (voedselrijke ruigten), ruderale plaatsen en afgravingen (wanden van mergel- en leemgroeven).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen, het meest in stedelijke omgeving. Vrij zeldzaam in Gelderland, in het oosten en het noordoosten en zeldzaam op de Waddeneilanden.

Vlaanderen
Vrij algemeen. Het meest in het kustgebied.

Wallonië
Vrij algemeen in het Maasgebied en in de zuidelijke Ardennen. Elders vrij zeldzaam tot zeldzaam.

Wereld
Oorspronkelijk uit Oost-Europa en Midden-Siberië. Nu in alle werelddelen, in gebieden met een gematigd klimaat.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Melilotus albus

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten