Melilotus officinalis

Algemeen

De Citroengele honingklaver is op zich makkelijk herkenbaar. Het is naast de Witte honingklaver (Melilotus alba) de enige klaversoort die wel 60 cm tot wel 1.5 meter  hoog kan worden. Helaas is er nog een klaversoort die veel verwarring schept. De Goudgele honingklaver (Melilotus altissima). Deze wordt ook zo hoog.  Alleen een goede flora kan duidelijkheid bieden. En deze tabel van het forum van waarnemingen.nl is ook erg handig. Want beide bloeien vanaf Juni tot ver in Oktober.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen 4 Honingklaver-soorten (Melilotus) in het wild voor in Nederland:

 • Citroengele honingklaver (Melilotus officinalis) - algemeen
 • Goudgele honingklaver (Melilotus altissimus) - algemeen
 • Kleine honingklaver (Melilotus indicus) - zeldzaam
 • Witte honingklaver (Melilotus albus) - algemeen

Verklaring Wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Melilotus officinalis (L.) Pallas of Melilotus officinale Lam.

Melilotus komt van Mellis (Latijn) wat "honing" betekent. Dit heeft met de geur te maken.

De officina was het gebouw, meestal een bijgebouw, in middeleeuwse kloosters waar medische monniken medicijnen en farmaceutische preparaten bereidden om zieken te genezen. Daarin werden gedroogde extracten, infusies, afkooksels, tincturen en destillaten bereid. Vaak was de officina verbonden aan de geneeskrachtige of kruidentuinen, ook ingesloten binnen het kloostergebied.

Toen Linnaeus het binomiale nomenclatuursysteem, de wetenschappelijke naam bestaande uit de geslachtsnaam en de soortnaam (bijv. Taraxacum officinale), uitvond, gaf hij de specifieke naam Officinalis aan tientallen kruiden en planten waarvan het medische gebruik in voorgaande millennia was vastgesteld. In de 1735 (1e editie) van zijn Systema Naturae erkende hij de historische tradities van genezing door tientallen planten te benoemen met de soortaanduiding Officinalis/Officinale, als algemene kwalificatie. Letterlijk betekent dit dus "van de officina". Het belichaamde de soortnaam Officinalis/Officinale, dus de geschiedenis van vele eeuwen van medicinaal gebruik en gezondheidskennis.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit (L.) en Pallas.

L. staat voor Carl Linnaeus. In 1753 beschreef hij de soort voor het eerst als Trifolium melilotus-officinalis.

     

Pallas staat voor Peter Simon Pallas (22 september 1741 – 8 september 1811). Hij was een Pruisisch natuuronderzoeker, zoöloog, botanicus, geoloog en ontdekkingsreiziger. Zeker tientallen publicaties heeft hij onder zijn naam uitgebracht. Op de begraafplaats Berlijn-Kreuzberg staat een indrukwekkende grafsteen van Peter Simon Pallas. Zijn naam is o.a geëerd door een meteoriet naar hem te noemen en vele zoogdieren zijn naar hem vernoemd. In 1776 herschreef hij de soort als Melilotus officinalis  in zijn publicatie Reise durch Verschiedene Provinzen des Russischen Reichs.

     

Lam. staat voor Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck. (1 augustus 1744 – 28 december 1829). Hij was een Franse natuuronderzoeker.  Hij was een dierkundige en plantkundige die tijdens zijn leven weinig erkenning vond, maar in zijn laatste levensjaren vooral in Frankrijk erkenning kreeg als autoriteit op het gebied van de ongewervelden. Melilotus officinalis werd door hem in 1779 voor het eerst beschreven in de publicatie Flore Françoise.

     

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Namen in andere talen

 • Frysk: Hunichklaver
 • English: Yellow Sweetclover, Ribbed Melilot
 • Français: Mélilot officinal
 • Deutsch: Echter Steinklee
 • Espanõl: Trébol dulce
 • Italiano: Meliloto giallo
 • Svenska: Gul sötväppling
 • Norsk: Lækjesteinkløver
 • Dansk: Mark-Stenkløver

verklaring Buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen:

 1. Ribbed Melilot: Ribbed betekent "geribbeld" en Melilot is het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam. Hiermee wordt de geribbelde stengel van deze plant bedoeld.
 2. Yellow Sweetclover: Yellow betekent "geel". Sweetclover betekent "zoete klaver". Deze plant is niet zomaar geel maar zo geel als een citroen en wordt Sweet genoemd door de geur die alleen nog maar sterker word als de plant gedroogd word.

Voor de verspreiding van Citroengele honingklaver in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Mélilot officinal: Dit is de Franse benaming benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Echter Steinklee. Dit betekent "echte steenklaver". Een "steenklaver" heeft het liefst een "stenige" ondergrond zoals ook bij Ecologie & Verspreiding staat beschreven. Dat deze plant lijkt op klaver is natuurlijk te zien aan het in drieën splitste (langgesteelde) stengelblad. Kennelijk wordt in Duitsland de Citroengele honingklaver de echte Honingklaver genoemd want de Witte honingklaver heet daar Weißer steinklee.

Voor de verspreiding van Citroengele honingklaver in Duitsland zie deze kaart.

De Spaanse naam is Trébol dulce. Trébol betekent "klaver" en Dulce betekent "zoet". 

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Meliloto giallo. Dit is de Italiaanse benaming voor het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam. Giallo betekent "geel".

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Gul sötväppling. Gul betekent "geel". Sötväppling bestaat uit twee dele Söt betekent "zoet"en Väppling betekent "klaver".

Voor de verspreiding van Citroengele honingklaver in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Lækjesteinkløver. Dit woord is afgeleid van Legesteinkløver wat "dokter honingklaver" betekent. Dit is ongeveer de Noorse benaming voor Melilotus officinalis.

De Deense naam is Mark-Stenkløver. Dit betekent "akker/veld honingklaver.

In veel buitenlandse namen komt het woord Steenklaver terug. Dit laat zich heel makkelijk verklaren.  De plant groeit vaak op ruigten en steenachtige bodem en dit was vaak een aanleiding om ze als Steenklaver te betitelen. 

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, min of meer open plaatsen op vochtige tot droge, matig voedselrijke, omgewerkte, vaak kalkhoudende en stenige grond (zand, leem, zavel, klei, mergel en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Omgewerkte grond, ruderale plaatsen, ruigten, zeeduinen, afgravingen (steengroeven), puin, kapvlakten, industrieterreinen, haventerreinen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), bermen, dijken, braakliggende grond en tussen straatstenen.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen. Het meest in stedelijke omgeving. Vrij zeldzaam in Gelderland, Overijssel, Drenthe, Fryslân en Groningen en zeldzaam op de Waddeneilanden.

Vlaanderen
Vrij algemeen.

Wallonië
Vrij algemeen, maar vrij zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa en West-Azië. Nu in veel gebieden met een gematigd klimaat op het noordelijk halfrond en op enkele plaatsen op het zuidelijk halfrond.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Melilotus officinalis

 

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten