Mentha arvensis - põldmünt Keila


Algemeen

Zoals alle Muntplanten ruikt ook Akkermunt heerlijk maar in tegenstelling tot al die andere soorten heef Akkermunt alleen maar kransen met bloemen maar aan de top geen schijnaar met bloemen. Je ziet alleen maar kruisgewijze stengelbladeren. Muntsoorten zijn vaak lastig uit elkaar te houden. Deze tabel van het forum van waarneming.nl laat verschillen zien tussen Water-, Krans- en Akkermunt en Polei. Akkermunt bloeit in Juli tot en met de herfst.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 6 soorten Munt (Mentha) in het wild voor in Nederland:

 • Akkermunt (Mentha arvensis) - Algemeen
 • Aarmunt  (Mentha spicata) - Vrij zeldzaam/Verwilderd
 • Hertsmunt  (Mentha longifolia) - Vrij zeldzaam
 • Polei  (Mentha pulegium) - Zeldzaam
 • Watermunt  (Mentha aquatica) - Algemeen
 • Witte munt (Mentha suaveolens) - Zeldzaam

Verklaring Wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Mentha arvensis L.

Er zijn twee verklaringen voor het woord Mentha:

 1. De naam Mentha komt uit een sage van Ovidius. De sage luidt dat de dochter van de watergod Cocytus, Menthe (of Minthe) geheten, door Hades, god van de onderwereld, bemind werd. Door de jaloerse echtgenote (Persephone) van Hades werd zij in een plant veranderd.
 2. De naam Mentha komt van Minthos (Grieks) en betekent "iets riekend", wat natuurlijk duidt op de geur van deze plant.

Veel planten hebben bij het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam de woorden Arvense/Arvensis of Campestre/Campestris of Pratense/Pratensis gekregen. Al deze soorten kunnen dan overal voorkomen. Eigenlijk word hiermee gezegd dat de betreffende plant meestal geen specifieke bodemsamenstelling nodig heeft. De naam dient ook vaak ter onderscheid van andere soorten. Arvense/Arvensis komt van Arvum en is Latijn en betekent "grond/akker". Campestre/Campestris is Latijn en betekent "(open) veld". Pratense/Pratensis is Latijn en betekent "van de weide".

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. Dit staat voor Carl Linnaeus. Hij beschreef Mentha arvensis voor het eerst in 1753 in zijn publicatie Species Plantarum.

     

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

 • Frysk: Boerebalsem
 • English: Corn mint
 • Français: Menthe des champs
 • Deutsch:Acker-Minze
 • Espanõl: ?
 • Italiano: Menta campestre comune
 • Svenska: Åkermynta
 • Norsk: Åkermynte
 • Dansk: Ager-mynte

Verklaring Buitenlandse namen

In alle talen wordt deze plant Akkermunt genoemd. De volledige verklaring staat bij de Nederlandse naam

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

Voor de verspreiding van Mentha arvensis in Engeland zie deze kaart.

Voor de verspreiding van Mentha arvensis in Duitsland zie deze kaart.

Voor de verspreiding van Mentha arvensis in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot half beschaduwde, open tot grazige plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke grond (op de meeste grondsoorten). Meestal op plaatsen met een wisselende waterstand.

Groeiplaats
Bermen, grasland (weiland en hooiland), heide (afgeplagde plekken op drassige leemgrond), waterkanten (droogvallende oevers van vennen en greppels), bossen (langs natte paden in loofbossen), verslempte akkers en tuinen (moestuinen).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen, maar zeldzaam in het noordelijk zeekleigebied, in Flevoland en op de Waddeneilanden.

Vlaanderen
Vrij algemeen. Het meest in de Maasvallei, de Leemstreek en de lagere delen van de Kempen.

Wallonië
Vrij algemeen.

Wereld
Gematigde en koudere delen van het noordelijk halfrond. Ingeburgerd in Zuidoost-Azië en Nieuw-Zeeland.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding

Verspreiding Mentha arvensis

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten