Gardenology.org-IMG 2751 rbgs11jan


Algemeen

Polei is een erg geurige bloem binnen de soort Mentha. Dit verklaart meteen het aantal ontsnapte tuinplanten, dit zijn de gele rondjes. Ook komt deze plant nogal eens voor in heemtuinen vanwege de geneeskrachtige eigenschappen. Maar Muntsoorten zijn niet makkelijk te determineren. Daarom staat er op Waarnemingen.nl een handige tabel die duidelijk de verschillen aangeeft tussen de in Nederland voorkomende Muntsoorten. Polei bloeit laat in het jaar , in Augustus en September.

Er komen minstens 6 soorten Munt (Mentha) in het wild voor in Nederland:

 • Akkermunt (Mentha arvensis) - Algemeen
 • Aarmunt  (Mentha spicata) - Vrij zeldzaam/Verwilderd
 • Hertsmunt  (Mentha longifolia) - Vrij zeldzaam
 • Polei  (Mentha pulegium) - Zeldzaam
 • Watermunt  (Mentha aquatica) - Algemeen
 • Witte munt (Mentha suaveolens) - Zeldzaam

Verklaring wetenschappelijke naam

Er zijn twee verklaringen voor het woord Mentha:

 1. De naam Mentha komt uit een sage van Ovidius. De sage luidt dat de dochter van de watergod Cocytus, Menthe (of Minthe) geheten, door Hades, god van de onderwereld, bemind werd. Door de jaloerse echtgenote (Persephone) van Hades werd zij in een plant veranderd.
 2. De naam Mentha komt van Minthos (Grieks) en betekent "iets riekend", wat natuurlijk duidt op de geur van deze plant.

 

Namen in andere talen

 • English: Pennyroyal
 • Français: Menthe pouliot
 • Deutsch: Polei-Minze
 • Espanõl: ?
 • Italiano: Menta poleggio
 • Svenska: Polejmynta
 • Norsk: Poleimynte
 • Dansk: Polejmynte

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Pennyroyal.  In oude kruidenboeken wordt Polei nog Pulegium regale genoemd dat zoiets als "koninklijke vlooienverjager" betekend. Deze term is in het Engels verbasterd tot Pennyroyal en zo wordt de plant in het Engels nog steeds genoemd.

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op vochtige tot natte, 's winters overstroomde, matig voedselrijke tot voedselrijke, verstoorde grond (zand, leem, zavel, klei en stenige plaatsen). Pplaatsen met een wisselende grondwaterstand of betreden dan wel begraasde plaatsen.

Groeiplaats
Grasland (kommen in weiland, uiterwaarden en pioniergralasland op rivierdijken), waterkanten (rivieroevers) en afgravingen (grind- en kleigroeven).

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in Noord-Brabant en in het rivierengebied.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam langs de Maas.

Wallonië
Zeer zeldzaam of verdwenen in het uiterste zuiden van Lotharingen.

Wereld
In Zuidwest-Azië, Noord-Afrika en Zuid- en Midden-Europa. Noordelijk tot in Nederland.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Mentha pulegium

verspreiding Polei

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten