Gardenology.org-IMG 2751 rbgs11jan


Algemeen

Polei is een erg geurige bloem binnen de soort Mentha. Dit verklaart meteen het aantal ontsnapte tuinplanten, dit zijn de gele rondjes op het Floron verspreidingskaartje. Deze plant is al eeuwen bekend als tuinplant. Capitulare de villis vel curtis imperii (of imperialibus ) is een wetgevingshandeling ( capitular) daterend uit de late 8e of vroege 9e eeuw . Hierin noemt Karel de Grote o.a. een verplichte lijst met planten en bomen  die in de koninklijke tuinen moesten worden aangeplant. Polei kwam ook voor op deze lijst. Ook komt deze plant nogal eens voor in heemtuinen als voorbeeld vanwege de geneeskrachtige eigenschappen. Op deze Wiki-pagina (eng.) staat een uitgebreide beschrijving over deze plant. Muntsoorten zijn vaak lastig uit elkaar te houden. Deze tabel van het forum van waarneming.nl laat verschillen zien tussen Water-, Krans- en Akkermunt en Polei. Polei bloeit laat in het jaar , in Augustus en September.

Er komen minstens 6 soorten Munt (Mentha) in het wild voor in Nederland:

 • Akkermunt (Mentha arvensis) - Algemeen
 • Aarmunt  (Mentha spicata) - Vrij zeldzaam/Verwilderd
 • Hertsmunt  (Mentha longifolia) - Vrij zeldzaam
 • Polei  (Mentha pulegium) - Zeldzaam
 • Watermunt  (Mentha aquatica) - Algemeen
 • Witte munt (Mentha suaveolens) - Zeldzaam

Verklaring wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Mentha pulegium L.

Er zijn twee verklaringen voor het woord Mentha:

 1. De naam Mentha komt uit een sage van Ovidius. De sage luidt dat de dochter van de watergod Cocytus, Menthe (of Minthe) geheten, door Hades, god van de onderwereld, bemind werd. Door de jaloerse echtgenote (Persephone) van Hades werd zij in een plant veranderd.
 2. De naam Mentha komt van Minthos (Grieks) en betekent "iets riekend", wat natuurlijk duidt op de geur van deze plant.

Pulegium is Latijn en betekent "vlooienverdrijver". Het komt van Pulex. Dit betekent "vlo".

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. Dit staat voor Carl Linnaeus. In 1753 beschreef hij Mentha pulegium in de publicatie Species Plantarum.

     

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

 • Frysk: Fliebalsem
 • English: Pennyroyal
 • Français: Menthe pouliot
 • Deutsch: Polei-Minze
 • Espanõl: ?
 • Italiano: Menta poleggio
 • Svenska: Polejmynta
 • Norsk: Poleimynte
 • Dansk: Polejmynte

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Pennyroyal.  In oude kruidenboeken wordt Polei nog Pulegium regale genoemd dat zoiets als "koninklijke vlooienverjager" betekend. Deze term is in het Engels verbasterd tot Pennyroyal en zo wordt de plant in het Engels nog steeds genoemd.

De Franse naam is Menthe pouliot. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Polei-Minze. Dit betekent "polei-munt".

De Spaanse naam is El poleo. Dit is de Spaanse benaming voor de Nederlandse naam.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Menta poleggio. Dit is de Italiaanse benaming voor de Nederlandse naam.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse, Noorse en Deense naam is gelijk, Polejmynta. Dit betekent "polei-munt".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op vochtige tot natte, 's winters overstroomde, matig voedselrijke tot voedselrijke, verstoorde grond (zand, leem, zavel, klei en stenige plaatsen). Pplaatsen met een wisselende grondwaterstand of betreden dan wel begraasde plaatsen.

Groeiplaats
Grasland (kommen in weiland, uiterwaarden en pioniergralasland op rivierdijken), waterkanten (rivieroevers) en afgravingen (grind- en kleigroeven).

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in Noord-Brabant en in het rivierengebied.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam langs de Maas.

Wallonië
Zeer zeldzaam of verdwenen in het uiterste zuiden van Lotharingen.

Wereld
In Zuidwest-Azië, Noord-Afrika en Zuid- en Midden-Europa. Noordelijk tot in Nederland.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Mentha pulegium

verspreiding Polei

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten