Mercurialis perennis

Algemeen

Bosbingelkruid is een vrij onopvallende plant die op een paar kenmerken verschilt met de Tuinbingelkruid (Mercuralis annua). Deze kenmerken staan het best beschreven in een goede flora. Eentje er van is de bloeitijd. Terwijl de Tuinbingelkruid pas in Juni bloeit bloeit Bosbingelkruid al in April/Mei. Hij is wel zeldzaam en komt alleen op een paar plaatsen voor in Nederland, ingezaaid in Heemtuinen, en in zuid-Limburg. 

Verklaring Wetenschappelijke naam

De naam Mercurialis (Grieks) komt van de god Mercurius. Deze god was net zo veranderlijk (wat betreft verschijning) als het voorkomen van de plant. En hij zou de geneeskrachtige eigenschappen van de plant ontdekt hebben.

Perennis (Latijn) betekent "het gehele jaar durend", wat duidt op het feit dat de plant het gehele jaar bloeit. Het is dan ook een meerjarige plant dat in tegenstelling tot de Tuinbingelkruid (Mercurialis annua).

Namen in andere talen

  • English: Dog's Mercury
  • Français: Mercuriale vivace
  • Deutsch: Waldbingelkraut
  • Espanõl: Berza de perro
  • Italiano: Mercorella perenne 
  • Svenska: Skogsbingel
  • Norsk: Skogbingel
  • Dansk: Almindelig Bingelurt

Verklaring buitenlandse namen

De Engelse naam is Dog's Mercury: Dog's betekent "van de hond". Het voorvoegsel Dog werd vaak gegeven aan wilde bloemen die ontbraken in geur of andere goede eigenschappen van verwante soorten - als, bijvoorbeeld, Dog Violet, Hondsroos, etc. De plant is dan ook giftig, dit in tegenstelling tot de minder giftige Tuinbingelkruid (Mercuralis annua). Mercury is naar de Griekse god Mercuris die de geneeskrachtige eigenschappen van de plant ontdekt zo hebben. Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Voor de verspreiding van Mercurialis perennis in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Mercuriale des bois. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Waldbingelkraut: Dit is de Duitse vertaling van de Nederlandse naam.

De Italiaanse is Mercorella perenne. Dit is de Italiaanse benaming voor ook weer de wetenschappelijke naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Spaanse naam is Berza de perro: Berza betekent  "kool". De betent "van" en Perro betekent "hond". Een nuttige soort dus (als Kool) maar niet deze soort. (zie ook de Engelse naam).

De Zweedse en Noorse naam is Skogsbingel: Deze naam bestaat uit twee delen. Skogs betent "bos" en Bingel is de Zweedse benaming voor de tweede Nederlandse naam (Bosbingelkruid) van de plant.

Voor de verspreiding van Mercurialis perennis in Zweden zie deze kaart.

De Deense naam is Almindelig Bingelurt: Almindelig betekent "algemeen".  De plant komt in Denemarken algemeen voor. Bingelurt is de Deense benaming voor Bingelkruid.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Beschaduwde plaatsen op vochtige tot soms vrij natte, matig voedselarme tot matig voedselrijke, neutrale tot kalkrijke grond met een goed verterende strooisellaag (leem, zavel, klei, löss en mergel).

Groeiplaats
Bossen (loofbossen, gemengde bossen, hellingbossen, kalkrijke bossen, bergbossen en bronbossen), kapvlakten, struwelen en langs resten van houtwallen, waterkanten (beschaduwde beekoeverwallen) en zeeduinen.

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in Zuid-Limburg en zeer zeldzaam in het oosten van het land, in het rivierengebied, in de Kempen en in de kalkrijke duinen.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de Leemstreek. Elders zeldzaam tot zeer zeer zeldzaam of ontbrekend.

Wallonië
Algemeen in het Maasgebied en in Lotharingen (de zuidelijke Ardennen) en vrij zeldzaam in Brabant. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
In Europa, noordelijk tot in Zuid-Scandinavië en zuidelijk tot in het noorden van Spanje, Italië, de Balkan en de Kaukasus tot in Iran Ook in Noord-Afrika. Ingeburgerd in Australië.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Mercurialis perennis

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's