Mycelis muralis

Algemeen

Als je het Floron verspreidingskaartje ziet is het erg opvallend dat Muursla soms vrij algemeen is , met name in een band van Oost aan West, maar ook soms zeldzaam. Vaak is het een stadsplant maar er is kennelijk een bepaalde bodemsamenstelling nodig. Soms word de plant verward met Akkerkool (Lapsana communis) maar Muursla is niet behaard en heeft veel minder kroonbladen. Het is de enige Mycelis-soort die in Nederland in het wild voor komt. Muursla bloeit Juni tot en met Augustus.

Verklaring Wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Mycelis muralis (L.) Dumort.

De verklaring voor het woord Mycelis is mij nog onbekend.

Muralis is ook Latijn en betekent natuurlijk "van de muur", de plek waar deze plant te vinden is.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit (L.) Dumort.

L. staat voor Carl Linnaeus. In 1753 beschreef hij als eerste de soort als Prenanthes muralis in de publicatie Species Plantarum.

     

Dumort. staat voor Barthélemy Charles Joseph Du Mortier of du Mortier (3 april 1797 – 9 juli 1878) was een Belgisch politicus en botanicus. Du Mortier begon vanaf de jaren 1820 bekendheid als botanicus te krijgen. Hij publiceerde zijn eerste studie, in het Latijn, in 1824. Hierop volgde in 1827 zijn Flora Belgica, een volledige beschrijving van de Belgische flora. In dit werk herschreef de soort als Mycelis muralis.

     

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

  • English: Wall lettuce
  • Français: Laitue des murs
  • Deutsch: Gewöhnlicher Mauerlattich
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Lattuga dei boschi
  • Svenska: Skogssallat
  • Norsk: Skogsalat
  • Dansk: Skov-salat

Verklaring Buitenlandse namen

Bijna in alle landen heet deze plant Muursla. Bijna omdat in sommige landen deze plant bos-sla heet.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Licht tot matig beschaduwde, vrij open plaatsen op droge tot vochtige, matig voedselame tot matig voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende grond (zand, leem, mergel, löss, schelpkalk en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Bossen (loofbossen en langs bospaden), struwelen, houtwallen, heggen, kapvlakten, lanen, parken, buitenplaatsen, in knotwilgen, langs holle wegen, zeeduinen (binnenduinbos), waterkanten (hoge oevers van bosbeken), ruderale plaatsen, op oude muren, kademuren, keermuurtjes, ruïnes, rotsen, plantsoenen, steile mergelwanden en langs spoorwegen (spoorbermen).

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in het midden en oosten van het land, in Noord-Brabant, Zuid-Limburg, in de Hollandse duinen en in stedelijke gebieden. Elders zeer zeldzaam of ontbrekend.

Vlaanderen
Vrij algemeen in stedelijke gebieden. Elders vrij zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wallonië
Algemeen ten zuiden van de lijn Samber en Maas en vrij algemeen elders in het Maasgebied en in de Ardennen. Elders vrij zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wereld
In Zuidwest-Azië, Noordwest-Afrika (Atlasgebergte) en in Europa, behalve in het noordoosten en in Portugal. Ingevoerd in Noord-Amrerika en Nieuw-Zeeland.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding

Verspreiding Muursla

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's