Myosotis arvensis

Algemeen

n Nederland komen minstens 8 soorten Vegeet-mij-nietjes voor:

De Determinatie hiervan is niet simpel. Een goede flora is in dit geval echt nodig.  Bekijk je deze plantjes van dichtbij (meestal met een loepje) dan valt meteen op dat ze zo vlakbij wel heel dicht behaard overkomen. Dit klopt want alle Vergeet-mij-nietjes behoren tot de Ruwbladigenfamilie (Boraginaceae)

Verklaring Wetenschappelijke naam

Myosotis komt van Myos (Grieks) en betekent "muis", en van Otis (Grieks) en betekent "oortjes". Beide omdat de bloem zachte beharing heeft en wat vorm betreft wel lijkt op een muizenoor.

Arvensis komt van Arvum (Latijn) en betekent "akker", wat slaat op de groeiplaats.

Namen in andere talen

 • English: Field Forget-me-not, Rough Forget-Me-Not
 • Français: Myosotis des champs
 • Deutsch: Ackervergißmeinnicht
 • Espanõl: Miosotis de los campos
 • Italiano: Nontiscordardimè dei campi 
 • Svenska: Åkerförgätmigej
 • Norsk: Åkerminneblom
 • Dansk: Mark-forglemmigej

verklaring Buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen: 

 1. Field Forget-me-not is eigenlijk het zelfde als bij ons.
 2. Rough Forget-Me-Not. Dit vertaal je met ruw vergeet-mij-nietje. Het kan een verwijzing zijn dat alle vergeet-mij-nietjes Ruwbladigenfamilie (Boraginaceae) zijn of het is een (foute) verwijzing naar het Ruw vergeet-mij-nietje (Myosotis ramosissima), een heel ander plantje dus!

Voor de verspreiding van Myosotis arvensis in Engeland zie deze kaart.

 De Franse naam Myosotis des champs Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Ackervergißmeinnicht. Dit is de Duitse vertaling van de Nederlandse naam.

Er zijn twee Spaanse namen:

 1. Miosotis: Dit is gewoon de algemene wetenschappelijke naam voor Vergeet-mij-nietje.
 2. No me olvides betekent "vergeet mij niet".

De Italiaanse naam is Nontiscordardimè dei campi. Dit is de Italiaanse benaming voor de Nederlandse naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam Åkerförgätmigej is de Zweedse benaming voor de Nederlandser naam, Akker vergeet-mij-nietje.

Voor de verspreiding van Myosotis arvensis in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Åkerminneblom: Åker betekent"akker" en Minne "geheugen" en Blom natuurlijk "bloem".

De Deense naam is  Mark-forglemmigej: Mark betekent "akker" en Forglemmigej "vergeet mij niet". 

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot half beschaduwde, open plaatsen (pioniervegetatie) op droge tot matig vochtige, matig voedselrijke, kalkarme tot kalkhoudende, verstoorde grond (zand, leem, zavel, klei en mergel, zelden op veen).

Groeiplaats
Bermen, zandige dijken, steile hellingen, omgewerkte grond, waterkanten (langs weidesloten), afgravingen, braakliggende grond, drooggevallen zandplaten, zeeduinen, langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), plantsoenen, akkers, tuinen, perken, kapvlakten, open struwelen, bosranden en bossen (lichte loofbossen op kalkhoudende grond). Als akkerplant staat dit Vergeet-mij-nietje vooral tussen graan, zowel op zandige als op kleiige grond. Bemesting en wisseling van gewas verdraagt het veel beter dan andere eenjarige vergeet-mij-nietjes.

Verspreiding

Nederland
Algemeen, maar minder algemeen in het Waddengebied.

Vlaanderen
Algemeen, maar iets minder algemeen in de Kempen.

Wallonië
Algemeen.

Wereld
Gematigde delen op het noordelijk halfrond. Ingeburgerd in Nieuw-Zeeland.

Verspreiding Myosotis arvensis

 Verspreiding Myosotis arvensis

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's